C Fotofotograferingsmenyn: Fotograferingsalternativ

För att visa fototagningsmenyn, välj fliken C i kameramenyerna.

Fotofotograferingsmenyn innehåller följande objekt:

Se även

"Fotofotograferingsmeny standardinställningar" (Standardinställningar för fotograferingsmenyn )