d6: Tillämpa inställningar för livevisning

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Välj om kameran justerar förhandsgranskningen på skärmen för att återspegla hur fotograferingsinställningarna kommer att påverka färgtonen och ljusstyrkan på den slutliga bilden. Oavsett vilket alternativ som valts är effekterna av kamerainställningar alltid synliga i videoläge.

AlternativBeskrivning
[ ]Effekterna av ändringar av inställningar som vitbalans, bildkontroller och exponeringskompensation är synliga på fotograferingsskärmen.
[ Av ]
  • Effekterna av ändringar av inställningar som vitbalans, bildkontroller och exponeringskompensation är inte synliga i fotograferingsdisplayen. Nyansen och ljusstyrkan på skärmen kan justeras för att underlätta visningen under långa fotograferingar.
  • En g -ikon visas på fotograferingsdisplayen.