Frekvenssvar

  1. G -knappen
  2. 1 videoinspelningsmeny

Välj det frekvensområde som inbyggda och externa mikrofoner svarar på.

AlternativBeskrivning
S[ Brett utbud ]Spela in ett brett spektrum av frekvenser. Välj för allt från musik till det livliga brummandet på en stadsgata.
Om du är orolig för omgivningsljud som ljudet från luftkonditioneringsutrustning, välj [ Vocal range ].
T[ Vokalomfång ]Välj för mänskliga röster.
Om de låga eller höga frekvensområdena är svaga, välj [ Bredt område ].