ISO-känslighetsinställningar

  1. G -knappen
  2. C fototagningsmeny

Justera inställningarna för ISO-känslighet för fotografier.

AlternativBeskrivning
[ ISO-känslighet ]Välj mellan värden från ISO 100 till 51200. Utökade inställningar på cirka 1 EV eller 2 EV över ISO 51200 är också tillgängliga. I b -läge är inställningen fast på ISO-A (AUTO) och kameran ställer in ISO-känsligheten automatiskt.
[ Automatisk ISO-känslighetskontroll ]

Markera [ ] och tryck på J för att aktivera automatisk ISO-känslighetskontroll. Om [ Av ] väljs kommer [ ISO-känslighet ] att förbli fast på det värde som valts av användaren.

[ Maximal känslighet ]

Välj den övre gränsen för automatisk ISO-känslighetskontroll för att förhindra att den höjs för högt.

[ Maximal känslighet med c ]

Välj den övre ISO-känslighetsgränsen för foton tagna med en extra blixtenhet.

[ Minsta slutartid ]

Välj den slutartid (1/4000 till 30 s) under vilken automatisk ISO-känslighetskontroll kommer att starta för att förhindra underexponering i lägena P och A . Om [ Auto ] väljs kommer kameran att välja den lägsta slutartiden baserat på objektivets brännvidd. Till exempel kommer kameran automatiskt att välja snabbare lägsta slutartider för att förhindra oskärpa som orsakas av kameraskakning när ett långt objektiv är monterat.

  • Markera [ Auto ] och tryck på 2 för att visa alternativen för automatiskt val av slutarhastighet. Automatiskt val av slutarhastighet kan finjusteras genom att välja snabbare eller långsammare minimivärden. Snabbare inställningar kan användas för att minska oskärpa när du fotograferar snabbt rörliga motiv.
  • Slutartiderna kan sjunka under det valda minimum om optimal exponering inte kan uppnås med den ISO-känslighet som valts för [ Maximal sensitivity ].