E -knappen (exponeringskompensation).

Använd den här knappen för att ändra exponeringen från det värde som föreslagits av kameran. Exponeringskompensation kan användas för att göra bilder ljusare eller mörkare.

−1 EV
Ingen exponeringskompensation
+1 EV

Justering av exponeringskompensation

  • Håll ned E -knappen och vrid en kommandoratt.
  • Välj mellan värden mellan –5 EV (underexponering) och +5 EV (överexponering). Värden mellan –3 EV och +3 EV är tillgängliga i videoläge.
  • Ändringar görs i steg om 1/3 EV.
  • Högre värden gör motivet ljusare, lägre värden mörkare.
  • Normal exponering kan återställas genom att ställa in exponeringskompensationen på ±0. Exponeringskompensationen återställs inte när kameran stängs av (i b -läge återställs exponeringskompensationen när kameran stängs av).
  • Vid andra värden än ±0,0 visar kameran en E -ikon och exponeringsindikatorn i fotoläge eller en E -ikon i videoläge. Det aktuella värdet för exponeringskompensation kan bekräftas genom att trycka på E -knappen.

Läge M

  • I läge M påverkar exponeringskompensationen endast exponeringsindikatorn; slutartid, bländare och ISO-känslighet ändras inte. Bildens totala ljusstyrka ändras inte heller.
  • Exponeringsindikatorn och det aktuella värdet för exponeringskompensation kan visas genom att trycka på E -knappen.
  • När automatisk ISO-känslighetskontroll (Automatisk ISO-känslighetskontroll ) är i kraft justeras ISO-känsligheten automatiskt enligt värdet som valts för exponeringskompensation och bildens totala ljusstyrka ändras.

Använda en blixt

När en extra blixtenhet används påverkar exponeringskompensationen både blixtnivån och exponeringen och ändrar ljusstyrkan för både huvudmotivet och bakgrunden. Anpassad inställning e3 [ Exponeringskomp. för blixt ] kan användas för att begränsa effekterna av exponeringskompensation till enbart bakgrunden.