Bildrecension

  1. G -knappen
  2. D uppspelningsmeny

Välj om bilderna ska visas automatiskt på monitorn direkt efter tagning.

AlternativBeskrivning
[ ]Bilder visas på monitorn.
[ Av ]Bilder kan endast ses genom att trycka på K -knappen.