Spara/ladda menyinställningar

  1. G -knappen
  2. B inställningsmeny

Spara aktuella kameramenyinställningar på ett minneskort. Du kan också ladda sparade inställningar, vilket gör att menyinställningar kan delas mellan kameror av samma modell.

  • Följande inställningar sparas:
Inställningar som kan sparas och laddas
UPPSPELNINGSMENY[ Visningsalternativ för uppspelning ]
[ Bildrecension ]
[ Rotera högt ]
FOTO SHOOTING MENY[ Filnamn ]
[ Välj bildområde ]
[ Bildkvalitet ]
[ Bildstorlek ]
[ RAW-inspelning ]
[ ISO-känslighetsinställningar ]
[ Vitbalans ]
[ Ställ in bildkontroll ] (Anpassade bildkontroller sparas som [ Auto ])
[ Färgrymd ]
[ Active D-Lighting ]
[ Lång exponering NR ]
[ Hög ISO NR ]
[ Vinjettkontroll ]
[ Diffraktionskompensation ]
[ Automatisk distorsionskontroll ]
[ Flimmerreducerande fotografering ]
[ Mätning ]
[ Blixtkontroll ]
[ Blixtläge ]
[ Blixtkompensation ]
[ Fokusläge ]
[ AF-områdesläge ]
[ Vibrationsreducering ] (de tillgängliga alternativen varierar med objektivet)
[ Automatisk variation ]
MENYN FÖR VIDEORECORDING[ Filnamn ]
[ Bildstorlek/bildhastighet ]
[ Videokvalitet ]
[ Videofiltyp ]
[ ISO-känslighetsinställningar ]
[ Vitbalans ]
[ Ställ in bildkontroll ] (Anpassade bildkontroller sparas som [ Auto ])
[ Active D-Lighting ]
[ Hög ISO NR ]
[ Vinjettkontroll ]
[ Diffraktionskompensation ]
[ Automatisk distorsionskontroll ]
[ Flimmerreducering ]
[ Mätning ]
[ Fokusläge ]
[ AF-områdesläge ]
[ Vibrationsreducering ] (de tillgängliga alternativen varierar med objektivet)
[ Elektronisk VR ]
[ Mikrofonkänslighet ]
[ Dämpare ]
[ Frekvenssvar ]
[ Vindbrusreducering ]
[ Tidskod ] (förutom [ Tidskod ursprung ])
MENY FÖR ANPASSADE INSTÄLLNINGARAlla objekt
INSTÄLLNINGSMENY[ Spara användarinställningar ]
[ Språk ]
[ Tidszon och datum ] (förutom [ Datum och tid ])
[ REC-lampans ljusstyrka ]
[ Informationsdisplay ]
[ Objektsdata utan CPU ]
[ Spara fokusposition ]
[ Bildkommentar ]
[ Upphovsrättsinformation ]
[ Beep alternativ ]
[ Pekkontroller ]
[ HDMI ]
[ USB-strömleverans ]
[ Energibesparing (fotoläge) ]
[ Fack tomt frigöringslås ]
MIN MENYDet aktuella innehållet i "Min meny"
[ Välj flik ]
SENASTE INSTÄLLNINGARDet aktuella innehållet i menyn för senaste inställningar (upp till 20 objekt)
[ Välj flik ]

Spara menyinställningar

Spara inställningarna på ett minneskort. Om kortet är fullt visas ett felmeddelande och inställningarna sparas inte. Sparade inställningar kan endast användas med andra kameror av samma modell.

Ladda menyinställningar

Ladda sparade inställningar från ett minneskort. Observera att [ Ladda menyinställningar ] endast är tillgängligt när ett minneskort som innehåller sparade inställningar är isatt.

Sparade inställningar

Inställningarna sparas i filer med namnet "NCSET***". "***" är en identifierare som varierar från kamera till kamera. Kameran kommer inte att kunna ladda inställningar om filnamnet ändras.