Mikrofonkänslighet

  1. G -knappen
  2. 1 videoinspelningsmeny

Slå på eller av inbyggda eller externa mikrofoner eller justera mikrofonens känslighet. För mer information, se "Mikrofonkänslighet" i " i -menyn" (Mikrofonkänslighet ).

AlternativBeskrivning
[ Auto ]Justera mikrofonens känslighet automatiskt.
[ Manual ]Justera mikrofonens känslighet manuellt. Välj mellan värden från [ 1 ] till [ 20 ]. Ju högre värde, desto högre känslighet; ju lägre värde, desto lägre känslighet.
[ Mikrofon av ]Stäng av ljudinspelningen.