f6: Reverseringsindikatorer

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Växla de positiva och negativa värderiktningarna för vissa indikatorer som visas horisontellt på skärmar som informationsdisplayen.

AlternativBeskrivning
VIndikatorn visas med positiva värden till vänster och negativa värden till höger.
WIndikatorn visas med negativa värden till vänster och positiva värden till höger.