g4: AF-spårningskänslighet

  1. G -knappen
  2. A meny för anpassade inställningar

Ställ in AF-spårningskänsligheten från värdena 1 till 7 i videoläge när fokusläget är inställt på AF-C eller AF-F .

  • Välj [ 7 (Låg) ] för att bibehålla fokus på ditt originalmotiv.
  • Om motivet lämnar det valda fokusområdet när [ 1 (Hög) ] är valt, kommer kameran att reagera genom att snabbt flytta fokus till ett nytt motiv i samma område.