Blixtkontrollläge

När en blixtenhet (en SB-500, SB-400 eller SB-300) är monterad på kameran kan blixtkontrollläget, blixtnivån och andra blixtinställningar justeras med hjälp av [ Blixtkontroll ] > [ Blixtkontroll läge ] i fototagningsmenyn.

  • Inställningar för andra blixtenheter än SB-500, SB-400 och SB-300 kan endast justeras med hjälp av blixtenhetens kontroller.
AlternativBeskrivning
[ TTL ]
  • Blixteffekten justeras automatiskt som svar på fotograferingsförhållandena.
  • Blixtkompensation kan justeras med [ Blixtkompensation ] i fototagningsmenyn.
[ Manual ]
  • Välj blixtnivå manuellt.
  • Blixteffekt väljs med [ Manuell uteffekt ].