Filnamn

 1. G -knappen
 2. C fototagningsmeny

Bilder sparas med filnamn som består av "DSC_" följt av ett fyrsiffrigt nummer och ett tillägg med tre bokstäver. [ Filnamn ] används för att välja tre bokstäver för att ersätta "DSC"-delen av filnamnet. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ).

Filnamn

 • Filnamn har formen "DSC_nnnn.xxx". nnnn är ett nummer från 0001 till 9999. xxx är ett av följande tillägg, tilldelat enligt de alternativ som valts för bildkvalitet och filtyp:
  • NEF: RAW-bilder
  • JPG: JPEG (fina, normala eller grundläggande) foton
  • MOV: MOV-videor
  • MP4: MP4-videor
  • NDF: Damm av referensdata
 • Bilder skapade med [ Adobe RGB ] vald för [ Färgrymd ] har filnamn av formen "_DSCnnnn.xxx".
 • I varje fotopar som tagits med bildkvalitetsinställningarna RAW+JPEG, har RAW- och JPEG-bilderna samma filnamn men olika filnamnstillägg.