U kunt de ontspanstand kiezen voor foto's die zijn gemaakt in de filmstand ( 0 Films opnemen ( b ) ).

Optie Beschrijving
U Enkel frame Elke keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt, maakt de camera één foto. Ongeacht de geselecteerde optie kunnen bij elke film maximaal 40 foto's worden gemaakt.
c continu De camera maakt foto's terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt; de beschikbare tijd voor de burst wordt weergegeven in de opnameweergave. De beeldsnelheid varieert met de optie die is geselecteerd voor Beeldformaat/beeldsnelheid in het filmopnamemenu. Er kan slechts één foto tegelijk worden gemaakt terwijl de filmopname bezig is.