Maak kopieën met minder perifere vervorming. Selecteer Auto om de camera vervorming automatisch te laten corrigeren en maak vervolgens fijnafstellingen met behulp van de multi-selector, of selecteer Handmatig om vervorming handmatig te verminderen. Merk op dat Automatisch niet beschikbaar is voor foto's die zijn gemaakt met de optie Automatische vertekeningscorrectie in het foto-opnamemenu of voor kopieën die eerder zijn verwerkt met Automatisch , en dat vertekeningscorrectie niet opnieuw kan worden uitgevoerd op kopieën die zijn gemaakt met Handmatig . Druk op 2 om tonvormige vervorming te verminderen, 4 om kussenvormige vervorming te verminderen (het effect kan vooraf worden bekeken in de bewerkingsweergave; merk op dat grotere hoeveelheden vervormingsregeling ertoe leiden dat meer van de randen worden weggesneden). Druk op J om de geretoucheerde kopie op te slaan.