Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

SEE TEENUS VÕIB SISALDADA GOOGLE’I ABIL TEHTUD TÕLKEID. GOOGLE ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST TÕLGETEGA SEOTUD GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KAUDSETEST, KAASA ARVATUD MISTAHES GARANTIID TÄPSUSE JA USALDUSVÄÄRSUSE SUHTES NING MISTAHES KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

Nikon Corporation’i (edaspidi „Nikon”) viitejuhendid on tõlgitud teie mugavuseks Google Translate’i tõlketarkvara abil. Täpse tõlke pakkumiseks on tehtud mõistlikke jõupingutusi, kuid ükski automatiseeritud tõlge pole täiuslik ega ole mõeldud inimtõlkide asendamiseks. Tõlkeid esitatakse Nikoni viitejuhendite kasutajatele teenusena ning need on esitatud valmiskujul. Puuduvad mistahes garantiid, otsesed või kaudsed, mistahes tõlgete täpsuse, usaldusväärsuse või õigsuse suhtes inglise keelest mistahes teise keelde. Teatav sisu (nagu pildid, videod, Flash Video jne) ei pruugi tõlketarkvara piirangute tõttu olla täpselt tõlgitud.

Ametlik tekst on vastavate viitejuhendite inglisekeelne versioon. Mistahes tõlkimisel tekkinud lahknevused või erinevused ei ole siduvad ega oma juriidilist mõju vastavuse või jõustamise eesmärkidel. Mistahes küsimuste kerkimisel tõlgitud viitejuhendites sisalduva teabe õigsuse suhtes vaadake vastavate juhendite inglisekeelset versiooni, mis on ametlik versioon.

Teisene pesa funktsioon

G nupp U C pildistamise menüü

Valige roll, mida kaart mängib teiseses pesas, kui kaamerasse on sisestatud kaks mälukaarti.

Võimalus Kirjeldus
P [ Ülevool ] Teises pesas olevat kaarti kasutatakse ainult siis, kui esmases pesas olev kaart on täis.
Q [ Varundus ] Iga pilt salvestatakse kaks korda, üks kord esmases pesas olevale kaardile ja uuesti teiseses pesas olevale kaardile.
R [ RAW esmane – JPEG teisene ]
 • See valik on saadaval, kui toonirežiimiks on valitud [ SDR ].
 • RAW + JPEG / HEIF sätetega tehtud fotode NEF ( RAW ) koopiad salvestatakse ainult esmases pesas olevale kaardile, JPEG koopiad aga ainult teiseses pesas olevale kaardile.
 • Teiste pildikvaliteedi sätetega tehtud pildid salvestatakse kaks korda sama seadistuse juures, üks kord esmases pesas olevale kaardile ja uuesti teiseses pesas olevale kaardile.
O [ JPEG esmane – JPEG teisene ]
 • See valik on saadaval, kui toonirežiimiks on valitud [ SDR ].
 • Salvestatakse kaks JPEG koopiat, üks kummalegi mälukaardile.
 • Põhipesas olevale kaardile salvestatud koopia salvestatakse pildistamise menüüs valitud pildikvaliteedi ja suurusega. Teisese pessa kaardile salvestatud koopia salvestatakse pildikvaliteediga [ JPEG /HEIF basic ] ja suuruses [ Medium ] või [ Small ]. Suuruse saab valida, vajutades 2 , kui [ JPEG esmane - JPEG Secondary ] on esile tõstetud.
 • RAW või RAW + JPEG /HEIF pildikvaliteedi puhul on see suvand samaväärne valikuga [ Backup ].
a [ RAW esmane – HEIF teisene ]
 • See valik on saadaval, kui toonirežiimiks on valitud [ HLG ].
 • RAW + JPEG / HEIF sätetega tehtud fotode NEF ( RAW ) koopiad salvestatakse ainult esmases pesas olevale kaardile, HEIF koopiad aga ainult teiseses pesas olevale kaardile.
 • Teiste pildikvaliteedi sätetega tehtud pildid salvestatakse kaks korda sama seadistuse juures, üks kord esmases pesas olevale kaardile ja uuesti teiseses pesas olevale kaardile.
b [ HEIF esmane – HEIF sekundaarne ]
 • See valik on saadaval, kui toonirežiimiks on valitud [ HLG ].
 • Salvestatakse kaks HEIF-koopiat, üks kummalegi mälukaardile.
 • Põhipesas olevale kaardile salvestatud koopia salvestatakse pildistamise menüüs valitud pildikvaliteedi ja suurusega. Teisese pessa kaardile salvestatud koopia salvestatakse pildikvaliteediga [ JPEG /HEIF basic ] ja suuruses [ Medium ] või [ Small ]. Suuruse saab valida, vajutades 2 , kui [ HEIF-primaarne - HEIF-i sekundaarne ] on esile tõstetud.
 • RAW või RAW + JPEG /HEIF pildikvaliteedi puhul on see suvand samaväärne valikuga [ Backup ].

Ettevaatust: " RAW esmane - JPEG sekundaarne"

Kui pildistamismenüüs on valitud [ Miskordne säritus ] > [ Salvesta üksikud pildid ( RAW ) ] või kui [ ON ] on valitud [ HDR-ülekate ] > [ Salvesta üksikud pildid ( RAW ) ]. võttemenüüst salvestatakse üksikute NEF ( RAW ) fotode töötlemata koopiad, mis moodustavad iga kordussärituse või HDR-pildi, mõlemale mälukaardile koos JPEG komposiidiga, olenemata pildikvaliteedi valikust.

Kui on valitud mõni muu valik peale „Ülevool”.

 • Pildistamise ekraan ja juhtpaneel näitavad kaardil allesjäänud särituste arvu väikseima vaba ruumiga.
 • Päästiku vabastamine on keelatud, kui kumbki kaart on täis.

Kaheformaadiliste fotode vaatamine

 • Kasutage taasesitusmenüü üksust [ Kaheformaadilise salvestamise PB pesa ], et valida pesa, millest kaheformaadilisi fotosid taasesitatakse.
 • Kaheformaadiliste fotode vaatamisel saate vaadata teist koopiat, kasutades menüüs i käsku [ Jump to copy on other card ].

Videote salvestamine

Pilu, kuhu videod salvestatakse, valitakse videosalvestusmenüüs [ Sihtkoht ] abil.

Koopiate kustutamine

Kui kustutate pilte, mis on salvestatud funktsiooniga [ Varundus ], [ RAW esmane - JPEG sekundaarne ], [ JPEG esmane - JPEG sekundaarne ], [ RAW esmane - HEIF sekundaarne ] või [ HEIF esmane - HEIF sekundaarne ], saate valida, kas kustutada kas mõlemad. koopiad või ainult praeguses pesas oleva kaardi koopia.

 • Kui vajutate taasesituse ajal esiletõstetud kujutist, mis on loodud ühe neist suvanditest, vajutades O ( Q ), kuvatakse kinnitusteade.
 • Ainult praeguses pesas oleva kaardil oleva koopia kustutamiseks tõstke esile [ Selected picture ] ja vajutage uuesti O ( Q ).
 • Mõlema koopia kustutamiseks tõstke esile [ Same images on w & x ] ja vajutage O ( Q ).
 • Kui pildile on lisatud häälmemo, kuvatakse kinnitusdialoog. Ainult häälmemo kustutamiseks tõstke esile [ Ainult häälmemo ] ja vajutage O ( Q ).

Kustuta valikud

Pildi kustutamisel kuvatavate suvandite valimiseks kasutage taasesitusmenüüs [Kustuta pildid mõlemast pesast ].