Yhdistä älypuhelimiin tai tabletteihin (älylaitteet) Bluetoothin tai Wi-Fi:n kautta.

Pariliitos (Bluetooth)

Muodosta pariliitos älylaitteiden kanssa tai muodosta yhteys niihin Bluetoothin avulla.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Aloita pariliitos ]

Yhdistä kamera älylaitteeseen ( Yhdistäminen Bluetoothin kautta ).

[ Laiteparit ]

Listaa pariksi liitetyt älylaitteet. Muodosta yhteys valitsemalla laite luettelosta.

[ Bluetooth-yhteys ]

Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla [ Enable ].

Valitse lähetettäväksi (Bluetooth)

Valitse älylaitteeseen ladattavat kuvat. Voit myös ladata kuvia heti, kun ne otetaan.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Automaattinen valinta lähetettäväksi ]

Valitse [ Päällä ], jos haluat merkitä kuvat ladattavaksi sitä mukaa, kun niitä otetaan. Valokuvat ladataan JPEG-muodossa 2 megapikselin kokoisina, vaikka kamerasta olisi valittu muita lähetyskoko- ja muotoasetuksia. Kuvaamisen aikana otettuja kuvia ei ladata. Ne on ladattava manuaalisesti.

[ Valitse manuaalisesti lähetettäväksi ]

Lataa valitut kuvat. Siirtomerkintä tulee näkyviin valittuihin kuviin.

[ Poista kaikki valinnat ]

Poista siirtomerkintä kaikista kuvista.

Wi-Fi-yhteys

Yhdistä älylaitteisiin Wi-Fin kautta.

Muodosta Wi-Fi-yhteys

Muodosta Wi-Fi-yhteys älylaitteeseen.

  • Kameran SSID ja salasana tulevat näkyviin. Muodosta yhteys valitsemalla älylaitteen kameran SSID ja antamalla salasana ( Yhdistäminen Wi-Fi:n kautta (Wi-Fi-tila) ).

  • Kun yhteys on muodostettu, tämä vaihtoehto muuttuu [ Sulje Wi-Fi-yhteys ].

  • Voit katkaista yhteyden tarvittaessa painamalla [ Sulje Wi-Fi -yhteys ].

Wi-Fi-yhteysasetukset

Käytä seuraavia Wi-Fi-asetuksia:

Vaihtoehto

Kuvaus

[ SSID ]

Valitse kameran SSID.

[ Todennus/salaus ]

Valitse [ OPEN ] tai [ WPA2-PSK-AES ].

[ Salasana ]

Valitse kameran salasana.

[ Kanava ]

Valitse kanava.

  • Valitse [ Auto ], jotta kamera valitsee kanavan automaattisesti.

  • Valitse [ Manuaalinen ] valitaksesi kanavan manuaalisesti.

[ Nykyiset asetukset ]

Näytä nykyiset Wi-Fi-asetukset.

[ Palauta yhteysasetukset ]

Valitse [ Kyllä ] palauttaaksesi Wi-Fi-asetukset oletusarvoihin.

Lähetä pois päältä

Jos [ Päällä ] on valittuna, kuvien lataaminen Bluetoothin kautta yhdistettyihin älylaitteisiin jatkuu, vaikka kamera on pois päältä.

Sijaintitiedot (älylaite)

Näytä älylaitteesta ladatut leveys-, pituus-, korkeus- ja UTC-tiedot (Universal Coordinated Time).