Luo pieniä kopioita valituista valokuvista. Jos laitteeseen on asetettu kaksi muistikorttia, voit valita kortin, jolla muutetut kopiot tallennetaan.

Useiden kuvien koon muuttaminen

Jos siirryit muokkausvalikkoon G -painikkeella, voit muuttaa useiden valittujen kuvien kokoa.

 1. Valitse muokkausvalikosta [ Muuta kokoa ].

  Korosta [ Resize ] ja paina 2 .

 2. Valitse määränpää.

  • Jos kaksi muistikorttia on asetettu, korosta [ Valitse kohde ] ja paina 2 .

  • [ Valitse kohde ] ei ole käytettävissä, kun vain yksi muistikortti on asetettu. Siirry vaiheeseen 3.

  • Korosta korttipaikka painamalla 1 tai 3 ja paina J .

 3. Valitse koko.

  • Korosta [ Valitse koko ] ja paina 2 .

  • Korosta haluamasi koko (pituus pikseleinä) painikkeilla 1 ja 3 ja paina J .

 4. Valitse, miten kuvat valitaan.

  Vaihtoehto

  Kuvaus

  [ Valitse kuva(t) ]

  Muuta valittujen kuvien kokoa. Voit valita useita kuvia.

  [ Valitse päivämäärä ]

  Muuta kaikkien valittuina päivinä otettujen kuvien kokoa.

  [ Valitse kansio ]

  Muuta valitun kansion kaikkien kuvien kokoa.

  Jos valitsit [ Valitse kuva(t) ], siirry vaiheeseen 6.

 5. Valitse lähdepaikka.
  • Korosta paikka, jossa on haluamasi kuvat sisältävä kortti ja paina 2 .

  • Sinua ei kehoteta valitsemaan paikkaa, jos siinä on vain yksi muistikortti.

 6. Valitse kuvat.

  Jos valitsit [ Valitse kuva(t) ] :

  • Korosta kuvat monivalitsimella.

  • Voit tarkastella korostettua kuvaa koko näytössä pitämällä X -painiketta painettuna.

  • Valitse korostettu kuva painamalla monivalitsimen keskiosaa. Valitut kuvat on merkitty 8 -kuvakkeella. Jos haluat poistaa nykyisen kuvan valinnan, paina uudelleen monivalitsimen keskustaa; 8 ei enää näy. Kaikki valitut kuvat kopioidaan vaiheessa 3 valitussa koossa.

  • Jatka painamalla J , kun valinta on valmis.

  Jos valitsit [ Valitse päivämäärä ] :

  • Korosta päivämäärät monivalitsimella ja paina 2 valitaksesi ( M ) tai poista valinta ( U ).

  • Kaikki ruudulla ( M ) merkittyinä päivinä otetut kuvat kopioidaan vaiheessa 3 valitussa koossa.

  • Jatka painamalla J , kun valinta on valmis.

  Jos valitsit [ Valitse kansio ] :

  • Korosta kansio ja paina J valitaksesi; kaikki valitun kansion kuvat kopioidaan vaiheessa 3 valitussa koossa.

 7. Tallenna muutetut kopiot.

  Näyttöön tulee vahvistusikkuna; korosta [ Kyllä ] ja tallenna muutetut kopiot painamalla J

  Muuta kokoa

  Kopioiden koosta riippuen toistozoomaus ei ehkä ole käytettävissä, kun näytössä on muutettuja kopioita.