Memilih jangka waktu penundaan pelepas rana, jumlah bidikan diambil, dan jeda antar potret di mode pewaktu otomatis.

  • Penundaan pewaktu oto.: Memilih jangka waktu penundaan pelepas rana.
  • Jumlah bidikan: Tekan 1 dan 3 untuk memilih jumlah bidikan diambil setiap kali tombol pelepas rana ditekan.
  • Interval di antara bidikan: Memilih interval di antara bidikan saat Jumlah bidikan adalah lebih dari 1.