Dalam situasi di mana pergerakan kamera sedikit saja dapat mengaburkan gambar, pilih 1 d, 2 d, atau 3 d untuk menunda pelepas rana hingga satu, dua, atau tiga detik setelah cermin dinaikkan.