Lista de meniu

Camera oferă următoarele meniuri. Pentru o descriere mai completă a elementelor individuale de meniu, consultați capitolul „Ghid de meniu” din manualul online .

MENIU REDARE

Șterge

Dosar de redare

Opțiuni de afișare pentru redare

Slot PB de înregistrare în format dublu

Revizuirea imaginii

După ștergere

Rotiți în sus

Copiați imaginea(i)

Prezentare de diapozitive

Evaluare

MENIU FOTOGRAFIE

Resetați meniul de fotografiere

Dosar de stocare

Denumirea fișierelor

Rolul jucat de cărți în slotul 2

Alegeți zona imaginii

Calitatea imaginii

Marimea imaginii

Înregistrare NEF (RAW).

Setări de sensibilitate ISO

echilibru alb

Setați Picture Control

Gestionați controlul imaginii

Spațiu de culoare

D‑Lighting activ

Expunere lungă NR

NR ISO ridicat

Controlul vignetei

Compensarea difracției

Control automat al distorsiunii

Fotografiere cu reducerea pâlpâirii

Contorizare

Control bliț

Modul bliț

Compensare bliț

Modul de focalizare

Mod zonă AF

Reducerea vibrațiilor

Bracketing automat

Expunere multiplă

HDR (gamă dinamică înaltă)

Fotografiere cu temporizator interval

Film time-lapse

Fotografiere cu schimbarea focalizării

Fotografie tăcută

MENIU FILMARE

Resetați meniul de filmare

Denumirea fișierelor

Destinaţie

Alegeți zona imaginii

Dimensiunea cadrelor/cadența cadrelor

Calitatea filmului

Tip de fișier de film

Setări de sensibilitate ISO

echilibru alb

Setați Picture Control

Gestionați controlul imaginii

D‑Lighting activ

NR ISO ridicat

Control vignette

Compensarea difracției

Control automat al distorsiunii

Reducerea pâlpâirii

Contorizare

Modul de focalizare

Mod zonă AF

Reducerea vibrațiilor

VR electronic

Sensibilitatea microfonului

Atenuator

Raspuns in frecventa

Reducerea zgomotului vântului

Volumul căștilor

Cod de timp

MENIU DE SETARI PERSONALIZATE

Resetați setările personalizate

o focalizare automată

a1

Selectare prioritate AF-C

a2

Selectarea priorității AF-S

a3

Urmărirea focalizării cu blocare

a4

Detectare automată a feței/ochilor AF

a5

Punctele de focalizare utilizate

a6

Stocați punctele după orientare

a7

Activare AF

a8

Limitați selecția modului zonei AF

a9

Înfăşurare punct de focalizare

a10

Opțiuni pentru punctele de focalizare

a11

AF cu lumină scăzută

a12

Iluminator de asistență AF încorporat

a13

Inel de focalizare manuală în modul AF

b Măsurare/expunere

b1

Pași EV pentru controlul expunerii

b2

Compensare ușoară a expunerii

b3

Zona ponderată în centru

b4

Reglați fin expunerea optimă

c Temporizatoare/Blocare AE

c1

Buton de declanșare AE-L

c2

Autodeclanșator

c3

Întârziere la oprire

d Fotografiere/afișare

d1

Viteza de fotografiere în modul CL

d2

Max. eliberare continuă

d3

Sincronizare. opțiunile modului de eliberare

d4

Modul de întârziere a expunerii

d5

Tip obturator

d6

Secvența de numere de fișier

d7

Aplicați setările pentru vizualizarea live

d8

Afișare grilă de încadrare

d9

Puncte de vârf

d10

Vizualizați totul în modul continuu

e Bracketing/bliț

e1

Viteza de sincronizare a blițului

e2

Viteza obturatorului blițului

e3

Expunere comp. pentru blitz

e4

Auto c Control sensibilitate ISO

e5

Bliț de modelare

e6

Bracketing automat (mod M)

e7

Ordinea de bracketing

f Comenzi

f1

i meniul

f2

Controale personalizate

f3

butonul OK

f4

Viteza obturatorului și blocarea diafragmei

f5

Personalizați cadranele de comandă

f6

Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f7

Indicatoare inverse

g Film

g1

i meniul

g2

Controale personalizate

g3

butonul OK

g4

Viteza AF

g5

Sensibilitate de urmărire AF

g6

Evidențiați afișajul

MENIUL DE CONFIGURARE

Formatați cardul de memorie

Salvați setările utilizatorului

Resetați setările utilizatorului

Limba

Fus orar și data

Luminozitatea monitorului

Monitorizați echilibrul culorilor

Luminozitatea vizorului

Balanța culorilor vizorului

Limitați selecția modului de monitorizare

Afișaj informații

Opțiuni de reglare fină AF

Date despre obiective fără CPU

Curățați senzorul de imagine

Imagine Dust Off ref fotografie

Maparea pixelilor

Comentariu imagine

Informații privind drepturile de autor

Opțiuni de bip

Comenzi tactile

HDMI

Date despre locație

Opțiuni pentru telecomandă fără fir (WR).

Atribuiți butonul Fn de la distanță (WR).

Modul avion

Conectați-vă la dispozitivul inteligent

Conectați-vă la PC

Marcajul de conformitate

Informații despre baterie

Livrarea energiei USB

Economie de energie

Slot gol de blocare de eliberare

Salvați/încărcați setările meniului

Resetează toate setările

Versiunea softului

MENIU RETOUCH

Procesare NEF (RAW).

Tunde

Redimensionați

D-Lighting

Corectarea ochilor roșii

Îndreptați

Controlul distorsiunii

Controlul perspectivei

Monocrom

Suprapunerea imaginii

Trim film

MENIU MEU

Adăugați articole

Eliminați articole

Clasează articolele

Alegeți fila