Compensarea blițului este utilizată pentru a modifica în mod deliberat puterea blițului, de exemplu pentru a modifica luminozitatea subiectului în raport cu fundalul. Prin elementul [ Compensare bliț ] din meniul de fotografiere, puterea blițului poate fi mărită pentru ca subiectul principal să pară mai luminos, redusă pentru a preveni strălucirea sau poate fi reglată în alt mod pentru a obține rezultatul dorit.

  • Alegeți dintre valori de la -3 la +1.

  • În mod implicit, modificările se fac în trepte de 1 / 3 EV. Mărimea treptelor poate fi modificată utilizând setarea personalizată b1 [ Pași EV pentru controlul expunerii ] la 1 / 2 EV.

  • Valorile mai mari fac subiectul mai luminos, valorile mai întunecate.

  • La alte valori decât ±0,0, pe afișajul de fotografiere va apărea o pictogramă Y

  • Puterea normală a blițului poate fi restabilită setând compensarea blițului la ±0,0. Compensarea blițului nu este resetată când camera este oprită.