Pentru scopuri ilustrative, afișajele sunt afișate cu toți indicatorii aprinși.

Monitorizați

Modul Fotografie

1

Modul de fotografiere ( Selectorul de moduri )

2

Indicator de program flexibil ( P (Auto programat) )

3

Mod setare utilizator ( U1 , U2 și U3 (Moduri Setări utilizator) )

4

Paranteze zonă AF (Mod zonă AF )

5

Modul bliț ( moduri bliț )

6

Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )

pictograma t (pictograma t )

Indicator „Fără card de memorie” ( Inserarea cardurilor de memorie , Niciun card de memorie introdus )

7

Mod de eliberare ( Butonul c / E (Mod de eliberare/Autodeclanșator) , Modul de eliberare )

8

Punct de focalizare ( Realizarea de fotografii (Mod b ) , Mod zonă AF )

9

Modul de focalizare (Mod de focalizare)

10

Mod zonă AF (Mod zonă AF)

11

Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )

12

Controlul imaginii ( Setați controlul imaginii )

13

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectare la dispozitiv inteligent )

Modul Avion ( Mod Avion )

14

Balanța de alb ( Balans de alb , Balans de alb , Balanță de alb )

15

Zona imagine ( Alegeți zona imagine )

16

Dimensiunea imaginii ( Dimensiunea imaginii )

17

Calitatea imaginii ( Calitatea imaginii )

18

Pictograma i ( Meniul i )

19

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB (bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL (bracketing ADL )

Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

20

Numărul de fotografii în secvența de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Balance de alb bracketing )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL (Bracketing ADL )

Diferenţial de expunere HDR ( Făcând fotografii HDR )

Numărul de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

21

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere)

Compensarea expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

Bracketing automat ( Bracketing automat )

22

Indicator de pregătire pentru bliț ( Folosind un bliț de pe cameră )

23

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Numărul de expuneri rămase )

24

Număr de expuneri rămase ( Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie)

25

Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )

26

Sensibilitate ISO ( butonul S )

27

Indicator de sensibilitate ISO ( butonul S )

Indicator sensibilitate ISOautomată (Control automat sensibilitate ISO )

28

Indicator de compensare a expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

29

Indicator de compensarebliț ( Compensare bliț )

30

AF de urmărire a subiectului (AF de urmărire a subiectului)

31

Diafragma ( A (Auto cu prioritate deschidere) , M (Manual) )

32

Pictograma de blocare a diafragmei (f4: Viteza obturatorului și Blocarea diafragmei )

33

Viteza obturatorului ( S (Auto cu prioritate obturatorului) , M (Manual) )

34

Indicator de sincronizare bliț ( e1: Viteză de sincronizare bliț )

35

Pictograma de blocare a vitezei obturatorului (f4: Shutter Speed & Aperture Lock )

36

Indicator de blocare FV ( FV Lock )

37

Contorizare ( Contorizare )

38

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere )

39

Indicator baterie ( Nivel baterie )

40

Livrarea energiei USB (Livrarea energiei USB )

41

Detectare pâlpâire ( Ficker Reduction Shooting )

42

Tip obturator ( d5: Tip obturator )

Fotografie tăcută ( Silent Photography )

43

Modul de întârziere a expunerii ( d4: Modul de întârziere a expunerii )

44

Indicator de focalizare ( focalizare manuală )

45

Indicator de reducere a vibrațiilor (Reducere a vibrațiilor)

46

Fotografiere la atingere ( Comenzi tactile , Obturator tactil )

47

Indicator de previzualizare Live View ( d7: Aplicați setări la Live View )

48

Avertizare de temperatură

Avertismente de temperatură
  • Dacă temperatura camerei crește, vor fi afișate un avertisment de temperatură și un cronometru cu numărătoare inversă. Când temporizatorul ajunge la zero, afișajul de fotografiere se va opri.

  • Cronometrul devine roșu când este atins marcajul de treizeci de secunde. În unele cazuri, temporizatorul poate fi afișat imediat după pornirea camerei.

Afișajul informațiilor

1

Modul de fotografiere ( Selectorul de moduri )

2

Indicator de program flexibil ( P (Auto programat) )

3

Mod setare utilizator ( U1 , U2 și U3 (Moduri Setări utilizator) )

4

Pictograma de blocare a vitezei obturatorului (f4: Shutter Speed & Aperture Lock )

5

Viteza obturatorului ( S (Auto cu prioritate obturatorului) , M (Manual) )

6

Pictograma de blocare a diafragmei (f4: Viteza obturatorului și Blocarea diafragmei )

7

Diafragma ( A (Auto cu prioritate deschidere) , M (Manual) )

8

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere)

Compensarea expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

Expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Bracketing WB (bracketing balans de alb )

Bracketing ADL ( Bracketing ADL )

9

Indicator de sincronizare bliț ( e1: Viteză de sincronizare bliț )

1

Indicator de compensarebliț ( Compensare bliț )

2

Indicator de compensare a expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

Valoarea de compensare a expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

3

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB (bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL (bracketing ADL )

Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

4

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Numărul de expuneri rămase )

5

Număr de expuneri rămase ( Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie)

6

Pictograma i ( Meniul i )

7

Sensibilitate ISO ( butonul S )

8

Indicator de sensibilitate ISO ( butonul S )

Indicator sensibilitate ISOautomată (Control automat sensibilitate ISO )

9

Indicator de blocare FV ( FV Lock )

10

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere )

1

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectare la dispozitiv inteligent )

Modul Avion ( Mod Avion )

2

Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )

3

Indicator de reducere a zgomotului de expunere lungă (Expunere lungă NR )

4

Tip obturator ( d5: Tip obturator )

Fotografie tăcută ( Silent Photography )

5

Modul de întârziere a expunerii ( d4: Modul de întârziere a expunerii )

6

Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )

pictograma t (pictograma t )

7

Modul controlbliț (Mod control bliț )

8

Indicator „Beep” ( Opțiuni bip )

9

Indicator baterie ( Nivel baterie )

10

Livrarea energiei USB (Livrarea energiei USB )

11

Conexiune Wi-Fi ( Conexiune Wi-Fi )

12

Mod de eliberare ( Butonul c / E (Mod de eliberare/Autodeclanșator) , Modul de eliberare )

13

Mod zonă AF (Mod zonă AF)

14

Modul de focalizare (Mod de focalizare)

15

Indicator de reducere a vibrațiilor (Reducere a vibrațiilor)

16

Vizualizați informațiile cardului de memorie ( Vizualizați informațiile cardului de memorie)

17

Contorizare ( Contorizare )

18

Dimensiunea imaginii ( Dimensiunea imaginii )

19

Balanța de alb ( Balans de alb , Balans de alb , Balanță de alb )

20

Setați controlul imaginii ( Setați controlul imaginii )

21

Calitatea imaginii ( Calitatea imaginii )

22

Modul bliț ( moduri bliț )

23

Avertizare de temperatură

Modul film

1

Indicator de înregistrare ( Înregistrare filme ( Mod b ) )

Indicator „Fără film” ( pictograma 0 )

2

Control extern înregistrării ( Recordere )

3

Destinație ( Destinație )

4

Dimensiunea cadrului și rata/calitatea imaginii ( Dimensiunea cadrului și Rata/Calitatea imaginii )

5

Timp rămas ( Filmarea filmelor ( Modul b ) )

6

Cod de timp ( Cod de timp)

7

Nume fișier ( Denumirea fișierului )

8

Reducerea zgomotului vântului (Reducerea zgomotului vântului )

9

Volum căști ( Volum căști )

10

Mod de lansare (fotografie statică; filme )

11

Nivelul sunetului ( sensibilitatea microfonului )

12

Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )

13

Raspuns in frecventa ( Raspuns in frecventa )

14

Indicator electronic VR ( Electronic VR )

15

Evidențiază afișaj ( g6: Evidențiază afișaj )

vizor

Modul Fotografie

1

Indicator baterie ( Nivel baterie )

2

Indicator de previzualizare Live View ( d7: Aplicați setări la Live View )

3

Indicator de reducere a vibrațiilor (Reducere a vibrațiilor)

4

Indicator temporizator interval (Fotografiere cu temporizator interval )

pictograma t (pictograma t )

Indicator „Fără card de memorie” ( Inserarea cardurilor de memorie , Niciun card de memorie introdus )

5

Modul bliț ( moduri bliț )

6

Mod de eliberare ( Butonul c / E (Mod de eliberare/Autodeclanșator) , Modul de eliberare )

7

Modul de focalizare (Mod de focalizare)

8

Mod zonă AF (Mod zonă AF)

9

Active D-Lighting ( Activ D-Lighting )

10

Controlul imaginii ( Setați controlul imaginii )

11

Balans de alb ( Balans de alb , Balans de alb , Balans de alb )

12

Calitatea imaginii ( Calitatea imaginii )

13

Dimensiunea imaginii ( Dimensiunea imaginii )

14

Zona imagine ( Alegeți zona imagine )

15

Indicator de conexiune Bluetooth ( Conectare la dispozitiv inteligent )

Modul Avion ( Mod Avion )

16

Indicator de conexiune Wi-Fi (Conexiune Wi-Fi )

17

Punct de focalizare ( Realizarea de fotografii (Mod b ) , Mod zonă AF )

18

Indicator de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Indicator de bracketing WB (bracketing balans de alb )

Indicator de bracketing ADL (bracketing ADL )

Indicator HDR ( Realizarea de fotografii HDR )

Indicator de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

19

Numărul de fotografii în secvența de expunere și bracketing bliț ( Expunere și bracketing bliț )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing WB ( Balance de alb bracketing )

Numărul de fotografii în secvența de bracketing ADL (Bracketing ADL )

Diferenţial de expunere HDR ( Făcând fotografii HDR )

Numărul de expunere multiplă ( Crearea unei expuneri multiple )

20

AF de urmărire a subiectului (AF de urmărire a subiectului)

21

Indicator de compensarebliț ( Compensare bliț )

22

Indicator de pregătire pentru bliț ( Folosind un bliț de pe cameră )

23

„k” (apare când rămâne memorie pentru peste 1000 de expuneri; Numărul de expuneri rămase )

24

Număr de expuneri rămase ( Număr de expuneri rămase , Capacitate card de memorie)

25

Sensibilitate ISO ( butonul S )

26

Indicator de sensibilitate ISO ( butonul S )

Indicator sensibilitate ISOautomată (Control automat sensibilitate ISO )

27

Indicator de compensare a expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

28

Indicator de expunere

Expunere ( Indicatori de expunere)

Compensarea expunerii ( Butonul E (Compensarea expunerii) )

Bracketing automat ( Bracketing automat )

29

Diafragma ( A (Auto cu prioritate deschidere) , M (Manual) )

30

Pictograma de blocare a diafragmei (f4: Viteza obturatorului și Blocarea diafragmei )

31

Viteza obturatorului ( S (Auto cu prioritate obturatorului) , M (Manual) )

32

Indicator de sincronizare bliț ( e1: Viteză de sincronizare bliț )

33

Indicator de blocare FV ( FV Lock )

34

Blocare expunere automată (AE) ( Blocare expunere )

35

Mod setare utilizator ( U1 , U2 și U3 (Moduri Setări utilizator) )

36

Contorizare ( Contorizare )

37

Indicator de focalizare ( focalizare manuală )

38

Modul de întârziere a expunerii ( d4: Modul de întârziere a expunerii )

39

Tip obturator ( d5: Tip obturator )

Fotografie tăcută ( Silent Photography )

40

Modul de fotografiere ( Selectorul de moduri )

41

Indicator de program flexibil ( P (Auto programat) )

42

Detectare pâlpâire ( Ficker Reduction Shooting )

43

Pictograma de blocare a vitezei obturatorului (f4: Shutter Speed & Aperture Lock )

44

Paranteze zonă AF (Mod zonă AF )

45

Avertizare de temperatură

Modul film

1

Dimensiunea cadrului și rata/calitatea imaginii ( Dimensiunea cadrului și Rata/Calitatea imaginii )

2

Nume fișier ( Denumirea fișierului )

3

Control extern înregistrării ( Recordere )

4

Indicator de înregistrare ( Înregistrare filme ( Mod b ) )

Indicator „Fără film” ( pictograma 0 )

5

Cod de timp ( Cod de timp)

6

Timp rămas ( Filmarea filmelor ( Modul b ) )

7

Destinație ( Destinație )

8

Mod de lansare (fotografie statică; filme )

9

Nivelul sunetului ( sensibilitatea microfonului )

10

Sensibilitatea microfonului ( Sensibilitatea microfonului )

11

Raspuns in frecventa ( Raspuns in frecventa )

12

Reducerea zgomotului vântului (Reducerea zgomotului vântului )

13

Volum căști ( Volum căști )

14

Indicator electronic VR ( Electronic VR )

15

Evidențiază afișaj ( g6: Evidențiază afișaj )