• Siglele SD, SDHC și SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.

  • Windows este fie o marcă înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

  • Apple®, App Store®, siglele Apple, iPhone®, iPad®, Mac și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în SUA și/sau în alte țări.

  • Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Robotul Android este reprodus sau modificat din lucrări create și partajate de Google și utilizate conform termenilor descriși în Licența de atribuire Creative Commons 3.0.

  • IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems, Inc., în Statele Unite și/sau în alte țări și este utilizată sub licență.

  • HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.

  • Marca verbală și sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Nikon este sub licență.

  • Wi-Fi și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

  • Toate celelalte denumiri comerciale menționate în acest manual sau în celelalte documentații furnizate împreună cu produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi.

Utilizarea insigna Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat pentru a se conecta special la produsele Apple identificate în ecuson și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu un produs Apple poate afecta performanța wireless.

Licență FreeType (FreeType2)

Porțiuni din acest software sunt drepturile de autor © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Toate drepturile rezervate.

Licență MIT (HarfBuzz)

Porțiuni din acest software sunt drepturile de autor © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Toate drepturile rezervate.

Licență Unicode® Character Database (Unicode® Character Database)

Software-ul pentru acest produs folosește software-ul open source Unicode® Character Database License. Termenii licenței software sunt după cum urmează:

NOTIFICARE DE DREPT DE AUTOR ȘI PERMISIUNE

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Toate drepturile rezervate.

Distribuit conform Termenilor de utilizare în
https://www.unicode.org/copyright.html .

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a fișierelor de date Unicode și a oricărei documentații asociate („Fișierele de date”) sau software-ul Unicode și orice documentație asociată („Software-ul”) pentru a trata fișierele de date. sau Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, publicare, distribuire și/sau vinde copii ale fișierelor de date sau software-ului și de a permite persoanelor cărora le sunt furnizate fișierele de date sau software-ul să facă deci, cu conditia ca fie

  • (i) această notificare privind drepturile de autor și permisiunea apare împreună cu toate copiile fișierelor de date sau ale software-ului sau

  • (ii) această notificare privind drepturile de autor și permisiunea apar în documentația asociată.

FIȘIERELE DE DATE ȘI SOFTWARE-UL SUNT FURNIZATE „CA AȚIE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂRUL SAU DEȚINĂTORII DE DREPT DE AUTOR INCLUSI ÎN ACEST NOTIFICARE NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, SAU ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU CONSECENȚIALE, SAU ORICE DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA UTILIZĂRII, DATELOR SAU PROFITULUI, ORIFICACE DE CONDUCERE ALTE ACȚIUNI DECLICITIVE, DECORATE DIN SAU ÎN LEGAȚIE CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA FIȘIERELOR DE DATE SAU A SOFTWARE-ULUI.

Cu excepția cazurilor menționate în această notificare, numele unui deținător al drepturilor de autor nu va fi folosit în publicitate sau în alt mod pentru a promova vânzarea, utilizarea sau alte tranzacții cu aceste fișiere de date sau software fără autorizarea prealabilă în scris a deținătorului drepturilor de autor.

Licență pentru portofoliul de brevete AVC

Acest produs este licențiat sub licența portofoliului de brevete AVC pentru utilizarea personală și necomercială a unui consumator pentru (i) codificarea videoclipurilor în conformitate cu standardul AVC („video AVC”) și/sau (ii) decodarea videoclipurilor AVC care a fost codificat de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor de video licențiat să furnizeze video AVC. Nicio licență nu este acordată sau va fi implicită pentru orice altă utilizare. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, LLC Vezi
https://www.mpegla.com