Sistemul de iluminat creativ Nikon (CLS)

Sistemul avansat de iluminare creativă (CLS) de la Nikon acceptă o varietate de funcții datorită comunicării îmbunătățite dintre cameră și unitățile bliț compatibile.

Caracteristici disponibile cu unități bliț compatibile cu CLS

Funcții acceptate

Unitate blitz

SB-5000

SB-910/
SB-900/
SB-800

SB-700

SB-600

SB-500

SU-800

SB‑R200

SB-400

SB-300

Un singur blitz

i-TTL

Bliț de umplere echilibrat i-TTL 1

4

4

4

4

4

4

4

Bliț de umplere i‑TTL standard

42

42

4

42

4

4

4

qA

Diafragma automată

4

43

A

Auto non-TTL

43

GN

Manual cu prioritate distanță

4

4

4

M

Manual

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Bliț repetat

4

4

Iluminare optică avansată fără fir

Maestru

Controlul blițului de la distanță

4

4

4

44

4

i-TTL

i-TTL

4

4

4

44

[A:B]

Control rapid bliț fără fir

4

4

45

qA

Diafragma automată

4

4

A

Auto non-TTL

M

Manual

4

4

4

44

RPT

Bliț repetat

4

4

la distanta

i-TTL

i-TTL

4

4

4

4

4

4

[A:B]

Control rapid bliț fără fir

4

4

4

4

4

4

qA/A

Diafragma automată/
auto non-TTL

46

46

M

Manual

4

4

4

4

4

4

RPT

Bliț repetat

4

4

4

4

4

Iluminare wireless avansată controlată prin radio

47

Comunicarea informațiilor de culoare (bliț)

4

4

4

4

4

4

4

Comunicarea informațiilor de culoare (lumină LED)

4

Sincronizare de mare viteză FP automată 8

4

4

4

4

4

4

4

Blocare FV 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Reducerea efectului de ochi rosi

4

4

4

4

4

4

Iluminare pentru modelarea camerei

4

4

4

4

4

4

4

Control unificat al blițului

4

4

4

4

Actualizare firmware pentru unitatea blițului camerei

4

410

4

4

4

 1. Nu este disponibil cu măsurarea spot.

 2. Poate fi selectat și prin intermediul unității bliț.

 3. q Selecția modului A / A se efectuează pe unitatea bliț folosind setări personalizate.

 4. Poate fi selectat folosind elementul [ Control bliț ] din meniurile camerei.

 5. Disponibil numai în timpul fotografierii de aproape.

 6. Alegerea q A și A depinde de opțiunea selectată cu blițul principal.

 7. Acceptă aceleași caracteristici ca și unitățile bliț la distanță cu AWL optic.

 8. Disponibil numai în modurile de control bliț i‑TTL , q A , A , GN și M.

 9. Disponibil numai în modul de control bliț i‑TTL sau când blițul este configurat să emită blițuri prealabile de monitor în modul de control bliț q A sau A.

 10. Actualizările de firmware pentru SB-910 și SB-900 pot fi efectuate de pe cameră.

Comandantul blițului wireless SU-800

Când este montat pe o cameră compatibilă cu CLS, SU-800 poate fi folosit ca comandă pentru SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 sau SB -Blițuri R200. Controlul blițului de grup este acceptat pentru până la trei grupuri. SU-800 în sine nu este echipat cu bliț.

Fotografie cu blitz

Fotografia cu bliț nu poate fi combinată cu unele caracteristici ale camerei, inclusiv:

 • fotografie silențioasă,

 • înregistrarea filmelor și

 • HDR (gamă dinamică înaltă)

Alte unități bliț

Următoarele unități de bliț pot fi utilizate în modurile non-TTL automat ( A ) și manual. Opțiunile disponibile nu variază în funcție de obiectivul utilizat.

Funcții acceptate

Unitate blitz

SB-80DX
SB-28DX
SB-28
SB-26
SB-25
SB-24

SB-50DX
SB-23
SB-29
SB-21B
SB-29S

SB-30
SB-27 1
SB-22S
SB-22
SB-20
SB-16B
SB-15

Modul bliț

A

Auto non-TTL

4

4

M

Manual

4

4

4

G

Bliț repetat

4

SPATE2

Sincronizare cu perdeaua din spate

4

4

4

 1. Montarea unui SB‑27 pe cameră setează automat modul bliț la TTL , dar setarea modului bliț la TTL dezactivează declanșarea declanșatorului. Setați SB-27 la A .

 2. Disponibil atunci când aparatul foto este utilizat pentru a selecta modul bliț.

Utilizarea blocării FV cu unități bliț opționale
 • Blocarea FV este disponibilă cu unități de bliț opționale în TTL și (unde este acceptat) monitorizare pre-bliț q A și monitorizare pre-bliț A modurile de control (consultați manualul furnizat cu unitatea blițului pentru mai multe informații).

 • Rețineți că atunci când Iluminarea fără fir avansată este utilizată pentru a controla unitățile bliț de la distanță, va trebui să setați modul de control al blițului pentru master sau cel puțin un grup de la distanță la TTL , q A sau A .

Zone de măsurare pentru blocarea FV

Suprafețele măsurate atunci când blocarea FV este utilizată cu unități de bliț opționale sunt următoarele:

Poza facuta cu

Mod control bliț

Zona măsurată

Unitate bliț autonomă

i-TTL

Cerc de 6 mm în centrul cadrului

Diafragma automată ( q A )

Suprafața măsurată de expunerea cu bliț

Unități de bliț de la distanță controlate prin Iluminare wireless avansată

i-TTL

Întregul cadru

Diafragma automată ( q A )

Suprafață măsurată de expunerea cu bliț

Auto non-TTL ( A )

Note despre unitățile bliț opționale
 • Consultați manualul unității bliț pentru instrucțiuni detaliate.

 • Dacă unitatea acceptă CLS, consultați secțiunea despre camerele SLR digitale compatibile cu CLS. Această cameră nu este inclusă în categoria „SLR digital” din manualele SB‑80DX, SB‑28DX și SB‑50DX.

 • Dacă indicatorul de pregătire a blițului ( c ) clipește timp de aproximativ trei secunde după ce o fotografie este realizată în modul automat i‑TTL sau non-TTL, blițul s-a declanșat la putere maximă și fotografia poate fi subexpusă (numai unitățile bliț compatibile cu CLS ).

 • Controlul blițului i-TTL poate fi utilizat la sensibilități ISO între 100 și 12800.

 • La sensibilități ISO peste 12800, este posibil ca rezultatele dorite să nu fie obținute la anumite intervale sau setări de diafragmă.

 • În modul P , diafragma maximă (numărul f minim) este limitată în funcție de sensibilitatea ISO, după cum se arată mai jos:

  Diafragma maximă (numărul f) la ISO echivalent cu:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5.6

  7.1

  8

  10

  11

  13

  • Dacă diafragma maximă a obiectivului este mai mică decât cea dată mai sus, valoarea maximă a diafragmei va fi deschiderea maximă a obiectivului.

 • SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 și SB‑400 asigură reducerea efectului de ochi roșii în reducerea ochilor roșii și sincronizarea lentă cu moduri bliț de reducere a ochilor.

 • „Zgomot” sub formă de linii poate apărea în fotografiile cu bliț realizate cu un acumulator de înaltă performanță SD-9 sau SD-8A atașat direct la cameră. Reduceți sensibilitatea ISO sau măriți distanța dintre cameră și acumulator.

 • Camera oferă iluminare de asistență AF după cum este necesar. Iluminatoarele de asistență AF de pe unitățile bliț opționale nu se vor aprinde.

 • Când se folosește un cablu de sincronizare din seria SC 17, 28 sau 29 pentru fotografierea cu bliț în afara camerei, este posibil să nu se obțină expunerea corectă în modul i‑TTL. Vă recomandăm să selectați blițul de umplere i‑TTL standard. Faceți o fotografie de probă și vizualizați rezultatele pe afișajul camerei.

 • În i‑TTL, nu utilizați nicio formă de panou bliț (panou de difuzie) în afară de panoul bliț încorporat al unității bliț sau adaptorul de respingere furnizat. Utilizarea altor panouri poate produce o expunere incorectă.

Compensarea blițului pentru unitățile bliț opționale

În modurile de control bliț i‑TTL și deschidere automată ( q A ), compensarea blițului selectată cu unitatea bliț opțională sau elementul [ Control bliț ] al aparatului foto este adăugată la compensarea blițului selectată cu elementul [ Compensare bliț ] din fotografia meniul.

Modelarea Iluminării
 • Apăsând controlul căruia i s-a atribuit [ Previzualizare ] utilizând setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate ], unitățile blițului compatibile CLS vor emite un bliț de modelare.

 • Această caracteristică poate fi utilizată cu Advanced Wireless Lighting pentru a previzualiza efectul total de iluminare obținut cu mai multe unități bliț.

 • Efectele umbrelor proiectate de bliț sunt observate cel mai bine direct, mai degrabă decât în afișajul de fotografiere.

 • Iluminarea modelării poate fi oprită selectând [ Off ] pentru setarea personalizată e5 [ Modeling flash ].

Iluminare stroboscopică de studio

Pentru a regla culoarea și luminozitatea vizualizării prin obiectiv, astfel încât fotografiile să fie mai ușor de încadrat, selectați [ Dezactivat ] pentru Setarea personalizată d7 [ Aplicați setările pentru vizualizarea live ].