Depozitare

Când camera nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că camera este oprită.

Nu depozitați camera în locuri care:

 • sunt slab ventilate sau supuse la umiditate de peste 60%

 • sunt lângă echipamente care produc câmpuri electromagnetice puternice, cum ar fi televizoare sau radiouri

 • sunt expuși la temperaturi de peste 50 °C (122 °F) sau sub -10 °C (14 °F)

Curatenie

Procedura variază în funcție de partea care necesită curățare. Procedurile sunt detaliate mai jos.

 • Nu utilizați alcool, diluant sau alte substanțe chimice volatile.

Corpul camerei

Folosiți o suflantă pentru a îndepărta praful și scamele, apoi ștergeți ușor cu o cârpă moale și uscată. După ce ați folosit camera pe plajă sau pe malul mării, ștergeți nisipul sau sarea cu o cârpă umezită ușor în apă distilată și uscați camera bine.

Important : Praful sau alte materii străine din interiorul camerei pot cauza funcționarea defectuoasă a produsului. Deteriorările cauzate de prezența unor materii străine în interiorul camerei nu sunt acoperite de garanție.

Obiectiv și vizor

Aceste elemente de sticlă se deteriorează ușor: îndepărtați praful și scamele cu o suflantă. Dacă utilizați o suflantă cu aerosoli, păstrați recipientul vertical pentru a preveni scurgerea de lichid care ar putea deteriora elementele din sticlă. Pentru a îndepărta amprentele și alte pete, aplicați o cantitate mică de soluție de curățare a lentilelor pe o cârpă moale și curățați cu grijă.

Monitorizați

Îndepărtați praful și scamele cu o suflantă. Când îndepărtați amprentele și alte pete, ștergeți ușor suprafața cu o cârpă moale sau piele de capră. Nu aplicați presiune, deoarece aceasta ar putea duce la deteriorarea sau funcționarea defectuoasă.

Curățarea senzorului de imagine

Murdăria sau praful care intră în cameră atunci când lentilele sunt schimbate sau capacul corpului este îndepărtat poate adera la suprafața senzorului de imagine și poate afecta fotografiile. Opțiunea „curatare senzor de imagine” vibrează senzorul pentru a îndepărta praful.

Senzorul de imagine poate fi curățat în orice moment din meniuri sau curățarea poate fi efectuată automat când camera este oprită. Dacă curăţarea senzorului de imagine nu rezolvă problema, contactaţi un reprezentant de service autorizat Nikon.

Utilizarea meniurilor

 • Pentru un efect maxim, țineți camera în orientare normală (baza în jos).

 • Selectați [ Curățare senzor imagine ] în meniul de configurare, apoi evidențiați [ Curățare acum ] și apăsați J pentru a începe curățarea.

 • Comenzile camerei nu pot fi utilizate în timp ce curățarea este în curs. Nu scoateți sau deconectați sursa de alimentare.

 • Meniul de configurare va fi afișat când curățarea este finalizată.

Curățarea senzorului de imagine la oprire

Opțiune

Descriere

6

[ Curățați la oprire ]

Senzorul de imagine este curățat automat în timpul opririi de fiecare dată când camera este oprită.

[ Curățare oprită ]

Curățare automată a senzorului de imagine.

 1. Selectați [ Curățare automată ] pentru [ Curățare senzor imagine ].

  Apăsând 2 când [ Curăţare automată ] este evidenţiată, se afişează opţiunile [ Curăţare automată ].

 2. Evidențiați o opțiune.

  Apăsați J pentru a selecta opțiunea evidențiată.

Curățarea senzorului de imagine
 • Utilizarea comenzilor camerei întrerupe orice curățare a senzorului de imagine începută ca răspuns la acționarea comutatorului de alimentare.

 • Dacă curățarea senzorului de imagine este efectuată de mai multe ori succesiv, curățarea senzorului de imagine poate fi dezactivată temporar pentru a proteja circuitele interne ale camerei. Curățarea poate fi efectuată din nou după o scurtă așteptare.

Curățare manuală

Dacă corpurile străine nu pot fi îndepărtate din senzorul de imagine utilizând curățarea senzorului de imagine, senzorul poate fi curățat manual, așa cum este descris mai jos. Rețineți, totuși, că senzorul este extrem de delicat și ușor de deteriorat; vă recomandăm ca curățarea manuală să fie efectuată numai de un reprezentant de service autorizat de Nikon.

 1. Opriți camera și scoateți obiectivul.

 2. Ținând camera astfel încât lumina să poată pătrunde în cameră, examinați senzorul de imagine pentru praf sau scame.

  Dacă nu sunt prezente obiecte străine, treceți la Pasul 4.

 3. Îndepărtați orice praf și scame de pe senzor cu o suflantă.
  • Nu folosiți o perie-suflante. Perii ar putea deteriora senzorul.

  • Murdăria care nu poate fi îndepărtată cu o suflantă poate fi îndepărtată numai de personalul de service autorizat de Nikon. În niciun caz nu trebuie să atingeți sau să ștergeți senzorul.

 4. Înlocuiți obiectivul sau capacul corpului furnizat.

Materiile străine de pe senzorul de imagine

Materiile străine care intră în cameră atunci când lentilele sau capacele corpului sunt îndepărtate sau schimbate (sau, în cazuri rare, lubrifiantul sau particulele fine din camera în sine) pot adera la senzorul de imagine, unde pot apărea în fotografiile realizate în anumite condiții. Pentru a preveni intrarea de corpuri străine atunci când atașați capacul corpului sau schimbați lentilele, evitați mediile cu praf și asigurați-vă că ați îndepărtat tot praful și alte materii străine care ar putea adera la montura camerei, la montura obiectivului sau la capacul corpului. Pentru a proteja camera atunci când nu este instalat niciun obiectiv, asigurați-vă că ați înlocuit capacul corpului furnizat. În cazul în care întâmpinați materii străine care nu pot fi îndepărtate utilizând opțiunea de curățare a senzorului de imagine ( Folosind meniurile ), curățați senzorul de imagine așa cum este descris în „Curățare manuală” ( Curățare manuală ) sau solicitați curățarea senzorului de către personalul de service autorizat Nikon. Fotografiile afectate de prezența materiilor străine pe senzor pot fi retușate folosind opțiunile de imagine curată disponibile în unele aplicații de imagistică.

Întreținerea camerei și a accesoriilor

Camera este un dispozitiv de precizie și necesită întreținere regulată; Nikon recomandă ca camera să fie inspectată o dată la unul până la doi ani și să fie întreținută o dată la trei până la cinci ani (rețineți că pentru aceste servicii se aplică taxe).

 • Inspecția și întreținerea frecventă sunt recomandate în special dacă camera este utilizată profesional.

 • Orice accesorii utilizate în mod regulat cu aparatul foto, cum ar fi obiectivele sau unitățile bliț opționale, trebuie incluse atunci când camera este inspectată sau întreținută.