Sensibilitatea camerei la lumină (sensibilitate ISO) poate fi ajustată în funcție de cantitatea de lumină disponibilă. În general, alegerea unor valori mai mari permite viteze mai mari ale obturatorului la aceeași diafragmă.

Reglarea sensibilității ISO

  • Țineți apăsat butonul S și rotiți selectorul principal de comandă.

  • Alegeți dintre valori de la ISO 100 la 51200. Sunt disponibile setări extinse de la aproximativ 0,3 până la 1 EV sub ISO 100 și 0,3 până la 1 EV peste ISO 51200.

  • b oferă o opțiune ISO AUTO.

  • Opțiunea selectată în prezent este afișată pe afișaj în timpul fotografierii.

Sensibilitati ISO ridicate

Cu cât sensibilitatea ISO este mai mare, cu atât este nevoie de mai puțină lumină pentru a face o expunere, permițând realizarea de fotografii atunci când iluminarea este slabă și ajutând la prevenirea neclarității atunci când subiectul este în mișcare. Rețineți, totuși, că cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât este mai probabil ca imaginea să fie afectată de „zgomot” sub formă de pixeli strălucitori distanțați aleatoriu, ceață sau linii.

Bună 0,3–Hi 1,0

O setare de [ Hi 0,3 ] corespunde unei sensibilități ISO cu aproximativ 0,3 EV mai mare decât ISO 51200 (ISO 64000) și [ Hi 1,0 ] unei sensibilități ISO cu aproximativ 1 EV mai mare (ISO 102400). Rețineți că fotografiile realizate la aceste setări sunt deosebit de predispuse la „zgomot” sub formă de pixeli strălucitori distanțați aleatoriu, ceață sau linii.

Lo 0,3–Lo 1,0

[ Lo 0,3 ] corespunde unei sensibilități ISO cu aproximativ 0,3 EV sub ISO 100 (echivalent cu ISO 80). [ Lo 1,0 ] este cu aproximativ 1 EV sub ISO 100 (ISO 50). Utilizați pentru deschideri mai mari sau viteze mai mici ale obturatorului atunci când lumina este puternică. Reletele pot fi supraexpuse. În cele mai multe cazuri, se recomandă sensibilități ISO de ISO [ 100 ] sau mai mari.

Control automat al sensibilității ISO

Controlul automat al sensibilității ISO ajustează automat sensibilitatea ISO dacă expunerea optimă nu poate fi obținută la valoarea selectată de utilizator în modurile P , S , A și M. Puteți selecta o limită superioară pentru controlul automat al sensibilității ISO (200–Hi 1.0) pentru a preveni creșterea prea mare a sensibilității ISO.

  • Țineți apăsat butonul S și rotiți selectorul secundar de comandă pentru a selecta dintre ISO AUTO (controlul automat al sensibilității ISO activat) și ISO (controlul automat al sensibilității ISO dezactivat).

  • Când controlul automat al sensibilității ISO este activat, afișajul de fotografiere va afișa ISO AUTO . Când sensibilitatea este modificată față de valoarea selectată de utilizator, sensibilitatea ISO va fi afișată pe afișaje.

  • Sensibilitatea maximă poate fi reglată utilizând elementul [ Setări sensibilitate ISO ] din meniul de fotografiere.

Control automat al sensibilității ISO
  • Dacă valoarea selectată curent pentru [ Setări sensibilitate ISO ] este mai mare decât cea aleasă pentru [ Sensibilitate maximă ], valoarea aleasă pentru [ Setări sensibilitate ISO ] va servi drept limită superioară pentru controlul automat al sensibilității ISO.

  • În timpul fotografierii cu bliț, viteza obturatorului este limitată la intervalul definit de valorile selectate pentru Setări personalizate e1 [ Viteză sincronizare bliț ] și e2 [ Viteză obturator bliț ].