Pentru a vizualiza setările personalizate, selectați fila A din meniurile camerei.

Setările personalizate sunt folosite pentru a personaliza setările camerei în funcție de preferințele individuale. Meniul Setări personalizate este împărțit în două niveluri.

Sunt disponibile următoarele setări personalizate: 1

Articol

0

[ Resetați setările personalizate ]

Resetați setările personalizate

a [ Focalizare automată ]

a1

[ Selectare prioritate AF-C ]

a1: Selectare prioritate AF-C

a2

[ Selectare prioritate AF-S ]

a2: Selectare prioritate AF-S

a3

[ Urmărirea focalizării cu blocare ]

a3: Urmărirea focalizării cu Lock-On

a4

[ Detecție automată a feței/ochilor AF ]

a4: Detectare automată a feței/ochilor AF cu zonă

a5

[ Punctele de focalizare utilizate ]

a5: Puncte de focalizare utilizate

a6

[ Pastrați puncte după orientare ]

a6: Stocați puncte în funcție de orientare

a7

[ Activare AF ]

a7: Activare AF

a8

[ Limitați selecția modului zonei AF ]

a8: Limitați selecția modului AF-zonă

a9

[ Încheierea punctului de focalizare ]

a9: Înfăşurare punct de focalizare

a10

[ Opțiuni punct de focalizare ]

a10: Opțiuni punct de focalizare

a11

[ AF cu lumină scăzută ]

a11: AF cu lumină scăzută

a12

[ Iluminator de asistență AF încorporat ]

a12: Iluminator de asistență AF încorporat

a13

[ Inel de focalizare manuală în modul AF ] 2

a13: Inel de focalizare manuală în modul AF

b [ Măsurare/expunere ]

b1

[ Pași EV pentru controlul expunerii ]

b1: Pași EV pentru Cntrl expunere

b2

[ Compensare ușoară a expunerii ]

b2: Compensare ușoară a expunerii

b3

[ Zona ponderată în centru ]

b3: Zona ponderată în centru

b4

[ Reglați fin expunerea optimă ]

b4: Reglați fin expunerea optimă

c [ Temporizatoare/Blocare AE ]

c1

[ Buton de declanșare AE-L ]

c1: Buton de declanșare AE-L

c2

[ Autodeclanșator ]

c2: Autodeclanșator

c3

[ Întârziere la oprire ]

c3: Întârziere la oprire

d [ Fotografiere/afișare ]

d1

[ Viteza de fotografiere în modul CL ]

d1: Viteza de fotografiere în modul CL

d2

[ Max. eliberare continuă ]

d2: Max. Eliberare continuă

d3

[ Sincronizare. opțiuni pentru modul de eliberare ]

d3: Sincronizare. Opțiuni pentru modul de lansare

d4

[ Mod de întârziere expunere ]

d4: Modul de întârziere a expunerii

d5

[ Tip obturator ]

d5: Tip obturator

d6

[ Secvență de numere de fișiere ]

d6: Secvență de numere de fișier

d7

[ Aplică setările pentru vizualizarea live ]

d7: Aplicați Setări la Live View

d8

[ Afișare grilă de încadrare ]

d8: Afișare grilă de încadrare

d9

[ Realele de vârf ]

d9: Peaking Highlights

d10

[ Vizualizați totul în modul continuu ]

d10: Vizualizați totul în modul continuu

e [ Bracketing/bliț ]

e1

[ Viteza de sincronizare bliț ]

e1: Viteza de sincronizare a blițului

e2

[ Viteza de expunere bliț ]

e2: Viteza obturatorului blițului

e3

[ Comp. expunere pentru blitz ]

e3: Expunere Comp. pentru Flash

e4

[ Control automat c ISO ]

e4: Auto c Control sensibilitate ISO

e5

[ Bliț de modelare ]

e5: Modeling Flash

e6

[ Bracketing automat (mod M) ]

e6: Bracketing automat (Mod M)

e7

[ Ordine de bracketing ]

e7: Ordine de bracketing

f [ Comenzi ]

f1

[ i meniul ]

f1: Personalizează i meniul

f2

[ Comenzi personalizate ]

f2: comenzi personalizate

f3

[ Butonul OK ]

f3: Butonul OK

f4

[ Spd obturator și blocare diafragmă ]

f4: Viteză obturator și blocare diafragmă

f5

[ Personalizați cadranele de comandă ]

f5: Personalizați cadranele de comandă

f6

[ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ]

f6: Eliberați butonul pentru a utiliza cadranul

f7

[ Indicatoare inverse ]

f7: Indicatoare inverse

g [ Film ]

g1

[ i meniul ]

g1: Personalizați i meniul

g2

[ Comenzi personalizate ]

g2: comenzi personalizate

g3

[ Butonul OK ]

g3: Butonul OK

g4

[ Viteza AF ]

g4: Viteza AF

g5

[ Sensibilitate de urmărire AF ]

g5: Sensibilitate de urmărire AF

g6

[ Evidențiați afișaj ]

g6: Evidențiați Display

  1. Elementele modificate de la valorile implicite sunt indicate prin asteriscuri (“ U ”).

  2. Disponibil numai cu lentile compatibile.

Vezi si

„Setări implicite ale meniului personalizate” ( Setări implicite ale meniului personalizate )