Kies een map om af te spelen.

Optie Beschrijving
(Naam van de map) Afbeeldingen in alle mappen met de geselecteerde naam zijn tijdens het afspelen zichtbaar. Mappen kunnen worden hernoemd met behulp van de optie Opslagmap > Naam wijzigen in het foto-opnamemenu ( 0 Opslagmap ).
Alle Afbeeldingen in alle mappen zijn tijdens het afspelen zichtbaar.
Huidig Tijdens het afspelen zijn alleen afbeeldingen in de huidige map zichtbaar.