Kies de informatie die beschikbaar is in het informatiescherm voor het afspelen van foto's. Markeer opties en druk op 2 om te selecteren of te deselecteren; items die zijn geselecteerd voor weergave tijdens schermvullende weergave worden aangegeven met L pictogrammen. J om terug te keren naar het weergavemenu.