ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

Z 7II_Z 6II

Οδηγός αναφοράς

Αναζητήστε τον Οδηγός αναφοράς Z 7II / Z 6II

Αναζητήστε άλλα εγχειρίδια προϊόντων

Εισαγάγετε λέξεις-κλειδιά και όχι προτάσεις.

Αυτή η κάμερα διαθέτει ενημερωμένο υλικολογισμικό με πρόσθετες λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ενημερώσεων υλικολογισμικού .

Πίνακας περιεχομένων

Γνωριμία με την κάμερα

Πρώτα βήματα

Βασική φωτογραφία και αναπαραγωγή

Βασικές ρυθμίσεις

Χειριστήρια λήψης

Το μενού i

Αναπαραγωγή

Οδηγός μενού

Δημιουργία ασύρματων συνδέσεων με υπολογιστές ή έξυπνες συσκευές

Συνδεδεμένες συνδέσεις σε υπολογιστές και συσκευές HDMI

Φωτογραφική μηχανή φλας φωτογραφικής μηχανής

Απομακρυσμένη φωτογραφία Flash

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τεχνικές σημειώσεις

Εγχειρίδια Kit Lens

Αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ενημερώσεων υλικολογισμικού