DIGITALNA KAMERA

Z 7II_Z 6II

Referentni vodič

Pretražite Z 7II/Z 6II Referentni vodič

Potražite druge priručnike za proizvode

Unesite ključne riječi, a ne rečenice.

Ova kamera ima ažurirani firmver sa dodatnim funkcijama. Za više informacija pogledajte Promjene napravljene putem ažuriranja firmvera .

Sadržaj

Upoznavanje kamere

Prvi koraci

Osnovna fotografija i reprodukcija

Osnovne postavke

Kontrole snimanja

i meni

Reprodukcija

Menu Guide

Uspostavljanje bežičnih veza sa računarima ili pametnim uređajima

Kabelske veze sa računarima i HDMI uređajima

Fotografija sa bljeskom na kameri

Fotografija na daljinu

Rješavanje problema

Tehničke napomene

Kit Lens Manuals

Promjene napravljene putem ažuriranja firmvera