Мерење одређује како камера поставља експозицију. За више информација погледајте „Мени i “ под „Мерење“ ( Мерење ).