Сачувајте модификоване контроле слике као прилагођене контроле слике ( Управљајте контролом слике ).