Подесите поставке смањења вибрација за режим филма. Изаберите [ Исто као подешавања фотографије ] да бисте користили опцију која је тренутно изабрана за фотографије ( Смањење вибрације ).