Известия

 • Никоя част от ръководствата, включени с този продукт, не може да бъде възпроизвеждана, предавана, транскрибирана, съхранявана в система за извличане или превеждана на какъвто и да е език под каквато и да е форма, по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Nikon.

 • Nikon си запазва правото да променя външния вид и спецификациите на хардуера и софтуера, описани в тези ръководства, по всяко време и без предизвестие.

 • Nikon няма да носи отговорност за щети, произтичащи от използването на този продукт.

 • Въпреки че са положени всички усилия, за да се гарантира, че информацията в тези ръководства е точна и пълна, бихме били благодарни, ако посочите евентуални грешки или пропуски на вниманието на представителя на Nikon във вашия район (адресът е предоставен отделно).

Бележка относно забрана за копиране или възпроизвеждане

Имайте предвид, че простото притежание на материал, който е бил цифрово копиран или възпроизведен с помощта на скенер, цифров фотоапарат или друго устройство, може да бъде наказуемо от закона.

 • Артикули, забранени от закона за копиране или възпроизвеждане

  Не копирайте и не възпроизвеждайте хартиени пари, монети, ценни книжа, държавни облигации или местни държавни облигации, дори ако тези копия или репродукции са подпечатани „Проба“.

  Копирането или възпроизвеждането на хартиени пари, монети или ценни книжа, които са в обращение в чужда държава, е забранено.

  Освен ако не е получено предварително разрешение на правителството, копирането или възпроизвеждането на неизползвани пощенски марки или пощенски карти, издадени от правителството, е забранено.

  Копирането или възпроизвеждането на печати, издадени от правителството, и на заверени документи, предвидени в закона, е забранено.

 • Предупреждения за определени копия и репродукции

  Правителството е предупредило копия или репродукции на ценни книжа, емитирани от частни компании (акции, сметки, чекове, сертификати за подаръци и др.), карти за пътуване до работното място или билети с купони, освен когато трябва да се предоставят минимум необходими копия за бизнес употреба от фирма. Също така, не копирайте и не възпроизвеждайте паспорти, издадени от правителството, лицензи, издадени от публични агенции и частни групи, лични карти и билети, като карти и купони за храна.

 • Спазвайте известията за авторски права

  Съгласно закона за авторското право, снимки или записи на защитени с авторски права произведения, направени с фотоапарата, не могат да се използват без разрешението на притежателя на авторските права. Изключенията се отнасят за лична употреба, но имайте предвид, че дори личната употреба може да бъде ограничена в случай на снимки или записи на експонати или изпълнения на живо.

Използвайте само електронни аксесоари на марката Nikon

Фотоапаратите Nikon са проектирани по най-високите стандарти и включват сложни електронни схеми. Само електронни аксесоари на марката Nikon (включително обективи, зарядни устройства, батерии, AC адаптери и аксесоари за светкавица), сертифицирани от Nikon специално за използване с този цифров фотоапарат на Nikon, са проектирани и доказано, че работят в рамките на изискванията за експлоатация и безопасност на тази електронна схема.

Използването на електронни аксесоари, различни от Nikon, може да повреди фотоапарата и да анулира вашата гаранция на Nikon. Използването на акумулаторни литиево-йонни батерии на трети страни, които не носят холографското уплътнение на Nikon, показано вдясно, може да попречи на нормалната работа на фотоапарата или да доведе до прегряване, запалване, разкъсване или изтичане на батериите.

За повече информация относно аксесоарите на марката Nikon се свържете с местен оторизиран дилър на Nikon.

Преди да направите важни снимки

Преди да направите снимки по важни поводи (като на сватби или преди да вземете фотоапарата на пътуване), направете пробна снимка, за да се уверите, че камерата работи нормално. Nikon няма да носи отговорност за щети или пропуснати ползи, които могат да възникнат в резултат на неизправност на продукта.

Учене през целия живот

Като част от ангажимента на Nikon „Учене през целия живот“ за непрекъсната поддръжка на продукти и образование, непрекъснато актуализираната информация е достъпна онлайн на следните сайтове:

Посетете тези сайтове, за да сте в крак с най-новата информация за продуктите, съвети, отговори на често задавани въпроси (FAQ) и общи съвети за цифрови изображения и фотография. Допълнителна информация може да бъде налична от представителя на Nikon във вашия район. Вижте следния URL за информация за контакт: https://imaging.nikon.com/