Компенсацията на светкавицата се използва за умишлено промяна на мощността на светкавицата, например за промяна на яркостта на обекта спрямо фона. Чрез елемента [ Компенсация на светкавицата] в менюто за снимане, мощността на светкавицата може да бъде увеличена, за да изглежда основният обект по-ярък, намалена, за да се предотврати отблясъците, или по друг начин фина настройка за получаване на желания резултат.

  • Изберете от стойности от −3 до +1.

  • По подразбиране промените се правят на стъпки от 1/3 EV . Размерът на стъпките може да се променя с помощта на персонализирана настройка b1 [ EV стъпки за управление на експозицията ] на 1 / 2 EV.

  • По-високите стойности правят обекта по-ярък, по-ниските стойности по-тъмен.

  • При стойности, различни от ±0,0, на дисплея за снимане ще се появи икона Y

  • Нормалната мощност на светкавицата може да бъде възстановена чрез задаване на компенсацията на светкавицата на ±0,0. Компенсацията на светкавицата не се нулира, когато фотоапаратът е изключен.