• Изключете фотоапарата, преди да поставите или извадите батерията.

  • Като използвате батерията, за да държите оранжевото лостче на батерията натиснато от едната страна, плъзнете батерията в гнездото за батерията, докато ключалката я заключи на място.

Премахване на батерията

За да извадите батерията, изключете фотоапарата и отворете капака на камерата за батерията. Натиснете фиксатора на батерията в посоката, показана от стрелката, за да освободите батерията и след това извадете батерията на ръка.

Ниво на батерията

  • Нивото на батерията се показва на дисплея за снимане, докато фотоапаратът е включен.

    Монитор

    Визьор

  • Индикацията на нивото на батерията се променя, когато нивото на батерията намалява, от L до K , J , I и H Когато нивото на батерията падне до H , спрете снимането и заредете батерията или подгответе резервна батерия.

  • Ако съобщението [ Освобождаване на затвора е деактивирано. Презаредете батерията. ] се показва, заредете или сменете батерията.