Камерата може да показва информация за светкавицата за светкавица SB-5000 или SB-500, монтирана на обувката за аксесоари на фотоапарата и конфигурирана като главна светкавица за оптична AWL, както и за отдалечени светкавици, управлявани чрез радио AWL с помощта на WR-R10. За да видите информация за светкавицата, натиснете бутона DISP в режим на снимки ( Бутон DISP ).

Дисплеи на режим на управление на светкавицата

Групова Flash

1

Индикатор за готовност за светкавица 1

2

Дистанционно управление на светкавицата ( дистанционно управление на светкавицата )

FP индикатор ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )

3

Канал 2 ( Установяване на безжична връзка , групова Flash )

4

Режим на връзка 3 ( режим на връзка)

5

Режим на групово управление на светкавицата 4

Режим на групова светкавица ( групова светкавица , групова светкавица )

Компенсация на светкавицата/ниво на светкавица (изход; групова светкавица , групова светкавица )

6

Режим на дистанционно управление на светкавицата 2 ( Опции за безжична светкавица )

Бързо безжично управление

1

Индикатор за готовност за светкавица 1

2

Дистанционно управление на светкавицата ( дистанционно управление на светкавицата )

FP индикатор ( e1: Скорост на синхронизиране на светкавицата )

3

Канал 2 ( Установяване на безжична връзка , бързо безжично управление (само SB-5000) )

4

Режим на връзка 3 ( режим на връзка)

5

Режим на управление на светкавицата от група C и ниво на светкавицата (изход; бързо безжично управление , бързо безжично управление (само SB-5000) )

6

Компенсация на светкавицата ( Бързо безжично управление , Бързо безжично управление (само SB-5000) )

7

Съотношение A:B ( Бързо безжично управление , Бързо безжично управление (само SB-5000) )

8

Режим на дистанционно управление на светкавицата 2 ( Опции за безжична светкавица )

Дистанционно повтаряне

1

Индикатор за готовност за светкавица 1

2

Дистанционно управление на светкавицата ( дистанционно управление на светкавицата )

3

Изход ( дистанционно повтаряне , дистанционно повтаряне (само SB-5000) )

4

Канал 2 ( Установяване на безжична връзка , дистанционно повтаряне (само SB-5000) )

5

Режим на връзка 3 ( режим на връзка)

6

Състояние на групата (разрешено/деактивирано; Дистанционно повтаряне , Дистанционно повтаряне (само SB-5000) )

7

Времена ( дистанционно повторение , дистанционно повторение (само SB-5000) )

Честота ( дистанционно повтаряне , дистанционно повтаряне (само SB-5000) )

8

Режим на дистанционно управление на светкавицата 2 ( Опции за безжична светкавица )

  1. Показва се в радио AWL, когато всички светкавици са готови.

  2. Оптичният AWL е обозначен с Y , радио AWL със Z , съвместното оптично и радио AWL от двете икони заедно. Оптичният AWL канал за съвместно оптично и радио AWL се показва само когато SB-500 се използва като главна светкавица.

  3. Показва се само когато се използва радио AWL или съвместно оптично и радио AWL.

  4. Иконите се показват за всяка група само когато се използва съвместен оптичен и радио AWL.

Информация за светкавицата и настройки на камерата

Дисплеят с информация за светкавицата показва избрани настройки на камерата, включително режим на снимане, скорост на затвора, бленда и ISO чувствителност.

Бутонът i

Настройките на светкавицата могат да се променят чрез натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата. Наличните опции варират в зависимост от светкавицата и избраните настройки. Можете също да пробвате светкавицата.