Това меню се използва за бърз достъп до често използвани настройки. За да видите менюто, натиснете бутона i .

  • Маркирайте елементи с помощта на мултиселектора и натиснете J , за да видите опциите. Маркирайте желаната опция и натиснете J , за да изберете и да се върнете в менюто i .

  • За да отмените и да се върнете към предишния дисплей, натиснете бутона i .

Дисковете за управление
  • В някои случаи настройката за елемента, маркиран в момента в менюто i , може да бъде избран чрез завъртане на главния диск за управление. Опции за избраната настройка, ако има такива, могат да бъдат избрани чрез завъртане на диска за подкоманди.

  • Някои елементи могат да се регулират чрез завъртане на единия диск.

  • Натиснете J , за да запазите промените. Можете също да запазите промените, като натиснете наполовина бутона за освобождаване на затвора или маркирате друг елемент.