Новите функции, налични с версия на фърмуера на камерата “C” 1.10, са описани по-долу.

Запазване на фокусната позиция

Към менюто за настройка е добавена опция [ Запазване на позицията на фокуса ]. Ако е избрано [ On ], позицията на фокуса, която е в сила, когато камерата е изключена, ще бъде възстановена при следващото включване на камерата.

  • Позицията на фокуса може да се промени с корекции за увеличение или колебания в температурата на околната среда.

  • Тази опция се прилага само когато фотоапаратът се използва с обективи с автофокус Z байонет.

  • Избирането на [ On ] може да увеличи времето за стартиране на камерата.