Камерата може да бъде свързана към телевизори, рекордери и други устройства с HDMI конектори. Използвайте допълнителния HDMI кабел ( HDMI кабели ) или HDMI кабел тип C на трета страна. Тези артикули трябва да бъдат закупени отделно. Винаги изключвайте фотоапарата, преди да свържете или изключите HDMI кабел.

1

HDMI конектор за връзка с камера

2

HDMI конектор за връзка с външно устройство *

  • Изберете кабел с конектор, който съвпада с конектора на HDMI устройството.

телевизори

  • След като настроите телевизора на входния HDMI канал, включете фотоапарата и натиснете бутона K , за да видите снимки на телевизионния екран.

  • Силата на възпроизвеждане на аудио може да се регулира с помощта на контролите на телевизора. Контролите на камерата не могат да се използват.

  • Ако камерата е сдвоена със смарт устройство, работещо с приложението SnapBridge, устройството може да се използва за дистанционно управление на възпроизвеждането, докато камерата е свързана към телевизор. Вижте онлайн помощта на приложението SnapBridge за подробности.

Записващи устройства

Камерата може да записва видео директно към свързани HDMI рекордери. Използвайте елемента [ HDMI ] в менюто за настройка, за да регулирате настройките за HDMI изход. Някои рекордери започват и спират записа в отговор на контролите на камерата.

Изходна разделителна способност

Изберете формата за извеждане на изображения към HDMI устройството. Ако е избрано [ Auto ], камерата автоматично ще избере подходящия формат.

Разширено

Настройте настройките за връзка с HDMI устройството.

Опция

Описание

[ Изходен диапазон ]

Обхватът на входния RGB видео сигнал варира в зависимост от HDMI устройството. [ Автоматично ], което съответства на изходния обхват на HDMI устройството, се препоръчва в повечето ситуации. Ако камерата не може да определи правилния обхват на изходния RGB видео сигнал за HDMI устройството, можете да изберете от следните опции:

  • [ Ограничен обхват ]: За устройства с обхват на RGB видеосигнал от 16 до 235. Изберете тази опция, ако забележите загуба на детайлност в сенките.

  • [ Пълен обхват ]: За устройства с входен RGB видео сигнал от 0 до 255. Изберете тази опция, ако забележите, че сенките са „измити“ или твърде ярки.

[ Външен контрол на записа ]

Избирането на [ On ] позволява контролите на камерата да се използват за стартиране и спиране на записа, когато камерата е свързана чрез HDMI към рекордер на трета страна, който поддържа Atomos Open Protocol.

  • Външният контрол на записа се предлага с мониторни рекордери Atomos SHOGUN, NINJA и SUMO. За повече информация относно функциите и работата на устройството се свържете с производителя или вижте документацията, предоставена с рекордера.

  • Дисплеят на камерата ще се изключи автоматично, когато изтече времето, избрано за персонализирана настройка c3 [ Забавяне на изключване ] > [ Таймер за готовност ], прекратявайки HDMI изхода. Когато записвате филми на външно устройство, изберете [ Таймер за готовност ] и изберете [ Без ограничение ] или време, по-дълго от очакваното време за запис.

  • На монитора на камерата ще се покаже икона, когато е избрано [ On ]: A се показва по време на заснемане, B , докато се записват филми. По време на запис проверете рекордера и дисплея на рекордера, за да се уверите, че кадрите се записват на устройството.

  • Имайте предвид, че изборът на [ On ] може да наруши извеждането на кадри към устройството.

Няма HDMI изход

HDMI изходът не е наличен, когато фотоапаратът е в режим на филм и е свързан към компютър, работещ с Camera Control Pro 2.

Увеличаване

Филмите, записани с размер на кадъра 3840 × 2160, се показват при размер на кадъра 1920 × 1080 по време на увеличение.