Снимките могат да бъдат защитени, за да се предотврати случайното им изтриване. Защитените снимки обаче ще бъдат изтрити, когато картата с памет бъде форматирана.

  1. Натиснете бутона K , за да започнете възпроизвеждането.
  2. Изберете желаната снимка и натиснете бутона i .

    Ще се покаже менюто за възпроизвеждане i .

  3. Маркирайте [ Защита ] и натиснете J
    • Защитените снимки са маркирани с икона P

    • За да премахнете защитата, покажете или маркирайте снимката и изберете [ Protect ] отново.

Премахване на защитата от всички снимки

За да премахнете защитата от всички снимки в папката или папките, избрани в момента за [ Папка за възпроизвеждане ] в менюто за възпроизвеждане, изберете [ Unprotect all ] в менюто i .