1. Монтирайте светкавица на обувката за аксесоари на фотоапарата.

    Вижте ръководството, предоставено с уреда за подробности.

  2. Включете фотоапарата и светкавицата.

    Светкавицата ще започне да се зарежда; индикаторът за готовност на светкавицата ( c ) ще се появи на дисплея за снимане, когато зареждането приключи.

  3. Изберете режима на управление на светкавицата (Режим на управление на светкавицата ) и режима на светкавицата ( Режими на светкавицата ).

  4. Регулирайте скоростта на затвора и блендата.

  5. Снимам.

Скорост на затвора

Скоростта на затвора може да се настрои, както следва, когато се използва допълнителна светкавица:

режим

Скорост на затвора

b

Настройва се автоматично от камера ( 1 / 200 s– 1 / 60 s)

П , А

Настройва се автоматично от камера ( 1 / 200 s– 1 / 60 s) *

С

1/200 s –30 s

М

1 / 200 s–30 s, крушка , време

  • Скоростта на затвора може да бъде зададена бавна от 30 s, ако за режим на светкавица е избрана бавна синхронизация, бавна синхронизация със задна завеса или бавна синхронизация с намаляване на червените очи.

Флаш модули на трети страни

Фотоапаратът не може да се използва със светкавици, които биха приложили напрежение над 250 V към X контактите на фотоапарата или контактите на късо съединение на обувката на аксесоара. Използването на такива светкавици може не само да попречи на нормалната работа на фотоапарата, но и да повреди веригите за синхронизиране на светкавицата на фотоапарата и/или светкавицата.

i-TTL управление на светкавицата

Когато допълнителна светкавица, която поддържа Nikon Creative Lighting System, е прикрепена и настроена на TTL, фотоапаратът използва предварителни светкавици за монитор за балансирано или стандартно управление на светкавицата „i-TTL fill-flash“. i-TTL управлението на светкавицата не е налично със светкавици, които не поддържат Nikon Creative Lighting System. Камерата поддържа следните видове i-TTL управление на светкавицата:

Контрол на светкавицата

Описание

i-TTL балансирана запълваща светкавица

Фотоапаратът използва управление на светкавицата „i-TTL балансирана запълваща светкавица“ за естествен баланс между основния обект и околното фоново осветление. След натискане на бутона за освобождаване на затвора и непосредствено преди основната светкавица, светкавицата излъчва серия от предварителни светкавици, които камерата използва за оптимизиране на мощността на светкавицата за баланс между основния обект и околното фоново осветление.

Стандартна i-TTL запълваща светкавица

Мощността на светкавицата се регулира, за да доведе осветлението в кадъра до стандартно ниво; яркостта на фона не се взема предвид. Препоръчва се за снимки, при които основният обект е подчертан за сметка на детайлите на фона или когато се използва компенсация на експозицията.

  • Стандартната i-TTL запълваща светкавица се активира автоматично, когато е избрано [ Точково измерване ].