Опцията за език в менюто за настройка се маркира автоматично при първото показване на менютата. Изберете език и настройте часовника на камерата.

 1. Включете камерата.
 2. Маркирайте [ Език ] в менюто за настройка и натиснете 2 .
  • Елементът [ Език ] автоматично се маркира в менюто за настройка при първото натискане на бутона G след покупката.

  • За информация относно използването на менютата вижте „Използване на менютата“ ( Използване на менютата ).

 3. Изберете език.

  Натиснете 1 или 3 , за да маркирате желания език и натиснете J (наличните езици варират в зависимост от страната или региона, в който фотоапаратът е закупен първоначално).

 4. Маркирайте [ Часова зона и дата ] и натиснете 2 .
 5. Изберете часова зона.
  • Изберете [ Часова зона ] в дисплея [ Часова зона и дата ].

  • Маркирайте часова зона на дисплея [ Time zone ] и натиснете J

  • Дисплеят показва карта на часовите зони, изброяваща избраните градове в избраната зона и разликата между времето в избраната зона и UTC.

 6. Включете или изключете лятното часово време.
  • Изберете [ Лятно часово време ] в дисплея [ Часова зона и дата ].

  • Маркирайте [ On ] (включено лятно часово време) или [ Off ] (лятно часово време е изключено) и натиснете J .

  • Изборът на [ On ] придвижва часовника напред с един час; за да отмените ефекта, изберете [ Off ].

 7. Настройте часовника.
  • Изберете [ Дата и час ] в дисплея [ Часова зона и дата ].

  • Натиснете J , след като използвате мултиселектора, за да настроите часовника на датата и часа в избраната часова зона (имайте предвид, че фотоапаратът използва 24-часов часовник).

 8. Изберете формат за дата.
  • Изберете [ Формат на дата ] в дисплея [ Часова зона и дата ].

  • Маркирайте реда на показване на желаната дата (година, месец и ден) и натиснете J .

 9. Излезте от менютата.

  Натиснете леко бутона за освобождаване на затвора наполовина, за да излезете от режим на снимане.

Иконата t

Мигаща икона t на дисплея за снимане показва, че часовникът на фотоапарата е нулиран. Датата и часът, записани с нови снимки, няма да са правилни; използвайте опцията [ Часова зона и дата ] > [ Дата и час ] в менюто за настройка, за да настроите часовника на правилния час и дата. Часовникът на камерата се захранва от независима батерия за часовник. Батерията на часовника се зарежда, когато основната батерия е поставена във фотоапарата. Зареждането отнема около 2 дни. След като се зареди, той ще захранва часовника за около месец.

SnapBridge

Използвайте приложението SnapBridge, за да синхронизирате часовника на камерата с часовника на смартфон или таблет (смарт устройство). Вижте онлайн помощ за SnapBridge за подробности.