Когато на фотоапарата е монтирана светкавица, която поддържа унифициран контрол на светкавицата (SB-5000, SB-500, SB-400 или SB-300), режимът на управление на светкавицата, нивото на светкавицата и други настройки на светкавицата могат да се регулират чрез елемента [ Контрол на светкавицата ] > [ Режим на управление на светкавицата ] в менюто за снимане. Наличните режими за управление на светкавицата варират в зависимост от използваната светкавица. Опциите, налични в дисплея за управление на светкавицата, варират в зависимост от опцията, избрана за [ Режим на управление на светкавицата ].

 • Настройките за светкавици, различни от SB-5000, SB-500, SB-400 и SB-300, могат да се регулират само с помощта на контролите на светкавицата.

 • Настройките за SB-5000, монтиран на обувката за аксесоари, също могат да се регулират с помощта на контролите на светкавицата.

  Опция

  Описание

  [ TTL ]

  • Мощността на светкавицата се регулира автоматично в зависимост от условията на снимане.

  • Изходът може да се регулира с помощта на [ Компенсация на светкавицата (TTL) ]. В случаите на SB-500, SB-400 и SB-300 компенсацията на светкавицата може да се регулира с помощта на елемента [ Компенсация на светкавицата] в менюто за снимане.

  [ Автоматична външна светкавица ]

  • Светлината от светкавицата се отразява от обекта към автоматичен външен сензор за светкавица и мощността на светкавицата се регулира автоматично.

  • Изходът може да се регулира с помощта на [ Автоматична компенсация на външна светкавица ].

  • Автоматичната външна светкавица поддържа режими „автоматична бленда“ ( q A ) и „не-TTL автоматичен“ ( A ). Вижте ръководството на светкавицата за подробности.

  [ Ръководство с приоритет на разстоянието ]

  • Изберете разстоянието до обекта; мощността на светкавицата ще се регулира автоматично.

  • Разстоянието до обекта се избира чрез [ Опции за приоритет на разстояние ] > [ Разстояние ], докато мощността на светкавицата може да се регулира с помощта на [ Компенсация на светкавицата ].

  [ Ръководство ]

  • Изберете нивото на светкавицата ръчно.

  • Мощността на светкавицата се избира с помощта на [ Ръчна мощност на изхода ].

  [ Повтаряща се светкавица ]

  • Светкавицата се задейства многократно, докато затворът е отворен, създавайки ефект на многократна експозиция.

  • Използвайте [ Повтаряща се светкавица ] > [ Изход ], за да регулирате мощността на светкавицата и [ Времена ], за да изберете колко пъти уредът ще задейства. [ Честота ] контролира колко често уредът се задейства в секунда, измерено в Hz.

  • Максималният брой задействания на светкавицата варира в зависимост от [ Изход ] и [ Честота ]. Вижте ръководството на светкавицата за подробности.

  Единен контрол на светкавицата

  Обединеното управление на светкавицата позволява на камерата и светкавицата да споделят настройки. Промените в настройките на светкавицата, направени с фотоапарата или светкавицата, се отразяват и на двете устройства, както и промените, направени с помощта на допълнителен софтуер Camera Control Pro 2. Светкавицата трябва да поддържа унифициран контрол на светкавицата.