Правете снимки с една или повече отдалечени светкавици, като използвате безжично управление на светкавицата (Advanced Wireless Lighting, или AWL). За информация относно използването на светкавица, монтирана на обувката на аксесоара на фотоапарата, вижте „Снимка със светкавица върху камерата“ ( Снимка със светкавица върху камерата ).

В цялата тази глава операциите, включващи аксесоар, свързан към фотоапарата, се обозначават с C , операциите, включващи дистанционни светкавици с f . За повече информация относно използването на дистанционни светкавици ( f ) вижте ръководството, предоставено със светкавицата.

Използване на дистанционни светкавици

Дистанционните светкавици могат да се управляват чрез:

  • Управлението на радио светкавицата е достъпно само когато към фотоапарата е свързан WR-R10.