Când este selectat [ Activat ], imaginile „înalte” (orientare spre portret) vor fi rotite automat pentru afișare în timpul redării.

Rotiți în sus

Imaginile nu sunt rotite automat în timpul examinării imaginii, chiar dacă este selectat [ Pornit ] pentru [ Rotire înalt ].