Porniți sau dezactivați microfoanele încorporate sau externe sau reglați sensibilitatea microfonului.

Opțiune

Descriere

[ Auto ]

Reglați automat sensibilitatea microfonului.

[ Manual ]

Reglați manual sensibilitatea microfonului. Alegeți dintre valorile de la [ 1 ] la [ 20 ]. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sensibilitatea este mai mare; cu cât valoarea este mai mică, cu atât sensibilitatea este mai mică.

[ Microfonul oprit ]

Opriți înregistrarea sunetului.

Filme fără sunet

Filmele înregistrate cu [ Microfon oprit ] selectat pentru [ Sensibilitate microfon ] sunt indicate de o pictogramă 2 .