Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai fotografavimo ir atkūrimo nustatymai.