Fotoaparatą galima naudoti su vienu ar daugiau nuotolinių blyksčių (Advanced Wireless Lighting arba AWL). Informacijos apie blykstės, pritvirtintos prie fotoaparato priedų lizdo, naudojimą, žr. „Fotografija su blykste fotoaparate“ ( 0 Fotografavimas su blykste fotoaparatu ).

Visame šiame skyriuje operacijos su priedu, prijungtu prie fotoaparato, žymimos C , o operacijos su nuotolinėmis blykstėmis – f . Daugiau informacijos apie f žr. kartu su blykste pateiktame vadove.